gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Naujienos

SEIME PRASIDEDA DIDYSIS MŪŠIS DĖL DK (3)

2016-04-11

Balandžio 12 d. Seimo plenariniame posėdyje pradedamas svarstyti Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas

Įstatymas Seime pateiktas svarstyti 2015 metų spalio 15 d., pasak Socialinės apsaugos ir darbo minsiterijos, esą radus sutarimą Trišalėje taryboje, nors profesinės sąjungos teigė, jog dėl svarbiausių aspektų taip ir nepavyko susitarti.

Profesinių sąjungų atstovai gana sėkmingai dirbo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete siekdami kuo labiau apsaugoti darbuotojus nuo darbo santykių liberalizavimo ir kovo 21 d. užregistruota nauja projekto redakcija. Deja, jau ir ji spėjo „apaugti“ naujais pasiūlymais, kurių dauguma – ne darbuotojų naudai.

Toliau - paspaudus antraštę.


LPSK: AUGANT VALDŽIOS IŠLAIDOMS AUGA IR STREIKŲ GRĖSMĖ

2016-04-09

2015 metais valdžios aparato (Seimo, Vyriausybės, ministerijų bei joms pavaldžių įstaigų, valstybinių komisijų inspekcijų, tarybų ir teismų) išlaikymas mokesčių mokėtojams kainavo daugiau nei milijardą eurų. Seimo Audito komiteto duomenimis, lyginant su 2010 metais, ši suma išaugo net 136 mln. eurų, - informuoja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK).

Jos pirmininko Artūro Černiausko teigimu, kol valdininkai linksminasi (pernai beveik 260 tūkst. eurų buvo išleista institucijų darbuotojų jubiliejinių sukakčių progoms), 54 tūkstančiai valstybės tarnautojų vis dar laukia bazinio atlyginimo dydžio atstatymo į prieškrizinį lygį. Todėl esą nereiktų stebėtis, kad „gėdingus atlygius už sunkų darbą gaunantys įvairių sektorių darbuotojai masiškai pradės streikuoti“.

Toliau - paspaudus antraštę.


JAUNA PROFSĄJUNGA KELIA REIKALAVIMUS

2016-04-07

Latvijos teismų sistemos darbuotojai jaučiasi skriaudžiami, palyginus su teisėjais, kurių atlyginimai per krizę nebuvo sumažinti. Tuo tarpu teisėjų padėjėjams, vertėjams, teismų sekretoriams tebemokama tik 50 proc. tos sumos, kurią būtų galima mokėti pagal galiojančias nuostatas. Neapsikentę sistemos darbuotojai šių metų vasarį įsteigė Latvijos teismų sistemos ir teisėsaugos darbuotojų profesinę sąjungą (Latvijas tiesu sistēmas un tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku arodbiedrība).

Interviu leidiniui Neatkarīgā ("Nepriklausomybė") naujosios profesinės sąjungos vadovas Ēriks Pūle (nuotr.) išsakė profesinės sąjungos ryžtą siekti, kad teismų darbuotojams būtų mokami jų aukštoms kvalifikacijoms ir atsakomybei adekvatūs atlyginimai.

Išsamiau – paspaudus antraštę


NARYSTĖ EBPO – DAR VIENAS NEOLIBERALIZMO ŽYGIS PER LIETUVĄ?

2016-04-05
Lietuva tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), dar vadinamos elitiniu, prestižiniu valstybių klubu, nare siekia jau antrą dešimtmetį. Pagaliau pernai ji buvo oficialiai į klubą pakviesta ir ėmė intensyviai tam ruoštis. Tačiau ar išties narystė EBPO yra panacėja Lietuvai, kaip kad bando įteigti šalies valdžia, ar tai dar viena platforma neoliberalioms idėjoms įgyvendinti?

Jau pirmojoje EBPO Lietuvos ekonominės apžvalgos ataskaitoje kalbama apie lankstesnius darbo santykius, o EBPO atliktas Lietuvos valstybės valdomų įmonių sektoriaus vertinimas sukėlė didelį galvos skausmą Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacijai (LMPF). Mat EBPO rekomenduoja „racionalizuoti“ valstybines įmones, tarp kurių minimos ir 42 miškų urėdijos. LMPF raštu kreipėsi į EBPO generalinį direktorių Angel Gurria (nuot. kairėje) išdėstydama motyvus, kokios ekonominės ir socialinės problemos iškiltų Lietuvoje „sustambinus“ urėdijas ar sujungus jas į vieną įmonę.

Toliau - paspaudus antraštę.


PO PEDAGOGŲ STREIKO — AUKŠČIAUSIAS REITINGAS

2016-04-04

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" 2016 m. kovo 3 - 5 d. atliktos apklausos duomenimis, 49 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 34 proc. teigė jomis nepasitikį.

Palyginti su ankstesne, vasario 9-17 d., apklausa, pasitikinčiųjų padaugėjo 5 procentais, nepasitikinčiųjų sumažėjo 3 proc. Tarp 21 vertinamos institucijos profesinės sąjungos pakilo į 14 vietą (prieš mėnesį buvo 15-osios).

Šį kartą darbininkų atstovės geriau buvo vertinamos už komercinius bankus, STT, muitines, prokuratūrą, Vyriausybę, teismus ir Seimą.

Per pastaruosius 6 metus tai - aukščiausias profesinių sąjungų "Baltijos tyrimų" užfiksuotas reitingas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apklausa prasidėjo kovo 4 d., t.y. tik vakar pasibaigus dvi savaites trukusiam pedagogų streikui.

Išsamiau – paspaudus antraštę


ŽVILGSNIS IŠ TREJŲ METŲ DISTANCIJOS (7)

2016-04-02

Daugiau nei treji metai nedalyvaujantis profsąjungų judėjime buvęs Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) vadovas dr. Aleksas Bružas aktyviai tebesidomi darbuotojų atstovių veikla ir sutiko pasidalinti savo įspūdžiais bei požiūriu į dabartinę situaciją. Ypač atidžiai sekęs prieš mėnesį pasibaigusį pedagogų streiką, profsąjungų veteranas jo rezultatus vertina teigiamai. „Vertindamas pasiektus rezultatus, pritariu Eugenijaus Jesino (Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko – red.) išsakytai išvadai padėkos žodyje streikavusiems Žemaitijos pedagogams. „Mažas laimėjimas, bet vis tiek šioks toks.“. Tiksliau streiko pasiekimų neapibūdinsi, pastebi A.Bružas.

22 metus vadovavęs švietimo profsąjungai iš savo patirties pozicijų buvęs lyderis kritiškai vertina ir kai kurių kitų šalies profsąjungų bei centrų veiklą, negaili kritikos ir savo įpėdiniui dabartiniam LŠDPS pirmininkui Andriui Navickui.

Pokalbį skaitykite paspaudę antraštę


SUVIENYTI ŠVIETIMO PROFSĄJUNGAS (Balandžio 1-osios pasaka) (7)

2016-04-01

Kovo 31 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) būstinėje įvyko penkių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų koordinavimo tarybų, vadovų, įgaliotų atstovų pasitarimas. Pasitarimo darbotvarkėje - vieningos švietimo darbuotojų profesinių sąjungos arba centro steigimo klausimas. Renginyje dalyvavo (ir pakaitomis jį vedė) LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas ir LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Be to, pasitarime dalyvavo ir buvęs Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Aleksas Bružas, kuris kaip PN sužinojo, buvo vienas šio susitikimo iniciatorių, iki tol – kartu su LPSK ir LPS „Solidarumas“ vadovais – prisidėjęs prie šio susitikimo organizavimo.

Pasitarimo dalyviai pritarė švietimo profsąjungų suvienijimo idėjai. Nutarta nedelsiant pradėti organizuoti steigiamąjį-vienijamąjį suvažiavimą, kuris galėtų įvykti šių metų gegužės 1 d.

Išsamiau – paspaudus antraštę


NAUJOJO DK PROJEKTAS: STREIKAS, LOKAUTAS

2016-03-31

Seime užregistruotoje naujoje Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto redakcijoje, kuriai buvo pritarta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, pirmą kartą Lietuvoje įteisinamas lokautas. Tai – atsakomieji darbdavio veiksmai – streikuojančių darbuotojų laikinas darbo sutarčių vykdymo sustabdymas, jeigu profesinė sąjunga nesilaiko kolektyvinio ginčo procedūrų arba streikas teismo atidėtas ar paskelbtas neteisėtu.

Taip pat siūlome susipažinti ir su Darbo kodekso projekte naujai reglamentuota streiko – kolektyvinio ginčo dėl interesų – skelbimo procedūra.

Toliau - paspaudus antraštę.


KAIP TAMPAMA LYDERE (1)

2016-03-30

Inga Ruginienė jau apie pusantrų metų veikia kaip Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) pirmininkė, 2014 m. spalį įvykusiame suvažiavime pakeitusi ilgametį vadovą Petrą Algirdą Rauką.

Sveikatos apsaugos specialistė, visuomenės sveikatos magistrė „pasidavė" miškininkų šakos pirmininko įkalbama ateiti „pabandyti“ darbuotis į LMPF. Tik pradėjus eiti pirmininko pavaduotojos pareigas Ingai  buvo „paklotas ant stalo“ siūlymas pradėti rengti projektą su norvegais. Jis buvo sėkmingai parengtas, įvykdytas (pasirašyta šakinė kolektyvinė).

Dabar I. Ruginienė – pirmininkė su profsąjungų veiklos patirtimi, be to, suspėjusi tapti dar ir miškininkystės bakalaure. Ji turi pakankamai darbo bei rūpesčių, įskaitant ir vis dar tebegresiančią urėdijų „sustambinimo“ reformą.

Išsamiau – paspaudus antraštę


PRAEITĄ SAVAITĘ

2016-03-29

Šeštadienis, kovo 26 d. Belgijos valstybės tarnybos darbuotojų profesinė sąjunga (Syndicat Libre de la Fonction Publique - SLFP) aštriai sukritikavo karalystės vidaus reikalų ministerijos vadovą Janą Jamboną (Jan Jambon) dėl jo pareiškimo, padaryto po kovo 22 d. Briuselyje įvykdyto teroro akto. Profsąjungos pareiškime sakoma, jog policininkus „labai įžeidė“ Jambono bandymas dėl teroro akto kaltę suversti vienam Stambule dirbančiam policijos bendradarbiui. „Taigi prasidėjo nešvarus politinis žaidimas, kai visi stengiasi surasti „kraštinį“...“, - sarkastiškai komentuoja valdžios elgesį pareiškimo autoriai.

O štai kovo 28 d. žiniasklaida praneša, jog Belgijos policininkų ir saugumo darbuotojų profesinė sąjunga (Syndicat National de Police et de Sécurité - SNPS) įspėjo valdžią, kad kovo 30 d. surengs streiką, jeigu valdžia nesiims papildomų saugumo priemonių, taip pat ir didinant policininkų skaičių, kurių, esant tokių situacijų grėsmei, aiškiai nepakanka.

Toliau – spausk antraštę...


DARBUOTOJŲ ATSTOVŲ GARANTIJOS NAUJOJO DK PROJEKTE (1)

2016-03-29

Praeitą savaitę Seime įregistruota nauja Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto redakcija yra tokia, kuriai buvo pritarta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete. Tačiau neaišku, ar savo žodį tesės Premjeras, Seimo pavasario sesijos pradžioje žadėjęs užregistruoti tokį projektą, koks esą buvo suderintas Trišalėje taryboje. Taip pat kol kas nežinoma, kada dokumentas bus pradėta svarstyti Seimo plenariniame posėdyje. Iki balandžio 8 dienos Seimo darbotvarkėse šis klausimas nėra įtrauktas.

Per tą laiką registruojami įvairių įstatymų, kurie susiję su naujuoju DK, pakeitimai. Kovo 25 d. Seimo narys Ričardas Sargūnas užregistravo Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus, kurie parengti „siekiant suderinti“ šio įstatymo nuostatas su Seime užregistruoto naujojo Darbo kodekso projektu.

Toliau - paspaudus antraštę.


BUVĘ PROFSĄJUNGŲ KURORTAI TEBEŽLUGDOMI (2)

2016-03-26

Medicinos dr. doc. Vytautas Gurauskas, 1971 - 1992 metais dirbęs Lietuvos respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos pirmininku, tebeseka buvusių šalies kurortų (kurių dauguma priklausė profesinėms sąjungoms) likimą. Pasak šio ilgamečio aktyvaus kurortų plėtros organizatoriaus ir kurortologijos specialisto, dešimtmečiais puoselėtas  nacionalinis turtas po Nepriklausomybės paskelbimo grobstytas, dalintas, bet dar bent iš dalies išlikęs, todėl galėtų tinkami tarnauti viešajam interesui. Tačiau ir paskelbus jį valstybės nuosavybe kurortų turtas toliau privatizuojamas, naudojamas ne pagal paskirtį.

"Kurortai buvo žlugdomi iš išorės ir iš vidaus, ir tai, deja, tęsiama", - teigia V.Gurauskas.

"Lietuvos kurortai ir modernūs SPA centrai visoje šalyje vilioja svečius paslaugų gausa ir kokybe" (Reklama)

Toliau - spausk antraštę


„VILNIAUS VANDENŲ“ PROFSĄJUNGA NEPANIKUOJA (4)

2016-03-24

Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, jog Vilniaus savivaldybės UAB „Vilniaus vandenys“  planuoja didelę pertvarką, dėl kurios bus atleista 200 žmonių, PN kreipėsi į bendrovės profesinės sąjungos pirmininką Antaną  Arbačiauską.

Jis PN sakė, jog per 47 savo darbo bendrovėje metus tenka susidurti jau gal su penkta pertvarka. Anot A. Arbačiausko, kai tik į įmonę ateina naujas vadovas, jis imasi savo reformų. Tiesa, pripažįsta profsąjungos pirmininkas, šiuo metu jau nedirbantis bendrovėje, pastaroji pertvarka esant gana didelė.

Toliau - paspaudus antraštę.


EUROPIEČIŲ JUDĖJIMAS DIEM25: DEMOKRATIJA – NE PRABANGA!

2016-03-17

Prie ekonomisto, buvusio Graikijos finansų ministro Janio Varufakio vasario 9 d. įkurto naujo judėjimo DiEM25 jungiasi vis daugiau žymių žmonių. Šalia WikiLeaks įkūrėjo Džuliano Asanžo, žymaus slovėnų filosofo Slavojaus Žižeko į šį judėjimą kovo 14 d. pareiškė įsitraukiantis ir nusipelnęs amerikiečių lingvistas, filosofas ir politinis aktyvistas Noamas Chomskis.

J. Varufakis buria į judėjimą bendraminčius įgyvendinti, pasak jo, paprastai, tačiau labai radikaliai idėjai – demokratizuoti Europą. Anot vasario 9 d. Berlyne paskelbto DiEM25 manifesto „Europos Sąjunga taps demokratizuota. Arba jos neliks!“, šiuo metu ES dominuoja „itin politizuotas, iš viršaus į apačią nukreiptas, neskaidrus sprendimų priėmimo procesas“. Šio proceso tikslas yra „neleisti europiečiams vykdyti demokratinės pinigų, finansų, darbo sąlygų ir aplinkos kontrolės“.

Toliau - paspaudus antraštę.


PROTESTO AKCIJOS

2016-03-16

Kovo 15 d. Londono centre protestavo beveik 3 tūkstančiai koledžų vyresniųjų klasių dėstytojų. Akciją inicijavo nacionalinė mokytojų sąjunga National Union of Teachers (NUT). Įdomu tai, kad ir JK vyriausybė apkaltino akcijos organizatorius politikavimu ir tuo pretekstu bandė ją uždrausti, tačiau karalystės aukščiausiasis teismas apgynė mokytojų teisę protestuoti. Pagrindinis šūkiu - "Išsaugokite mūsų koledžus!" protestuotojai pasisakė prieš valdžios ketinimus sumažinti švietimo finansavimą.

Kovo 14 d. buvo pranešta, kad keliuose Bulgarijos miestuose protestuoja "jėgos struktūrų" atstovai - policininkai, teismų sistemos darbuotojai.

Vakar Londone...

Daugiau - paspaudus antraštę


IŠKOVOJIMAI DARBUOTOJAMS - POPULISTINIAI „APIPEŠIOJIMAI“? (3)

2016-03-14

Nors Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas baigė svarstyti naujojo Darbo kodekso projektą, tačiau aistros dėl jo nenurimo. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius žada, kad dokumentas su kitais socialinio modelio projektais bus priimtas dar Seimo pavasario sesijos pradžioje. Maža to, jis prasitarė, jog Seimui svarstyti bus pateiktos tokios redakcijos, kokioms buvo pritarta Trišalėje taryboje.

Tai reikštų, kad būtų nubrauktas visas intensyvus profesinių sąjungų atstovų darbas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžiuose tarpsesijiniu laikotarpiu. Pasak Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK),  per šį laikotarpį iškovota nemažai darbuotojams palankių sprendimų, kuriuos darbdavių atstovai vadina „populistiniu“ Darbo kodekso projekto „apipešiojimu“. 

Toliau - paspaudus antraštę.


PO STREIKŲ ATSINAUJINO DERYBOS (2)

2016-03-14

Keturioms iš penkių švietimo profesinėms sąjungoms kovo 3 d. pasirašant taikos susitarimą - "Susitarimą dėl streiko nutraukimo" jame buvo numatyta toliau "derinti" Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Po šešių dienų, kovo 9 d., įvyko pirmasis po streiko derybininkų susitikimas, kuriame dalyvavo ir visos streikavusios profesinės sąjungos, įskaitant ir susitarimo dėl streiko nutraukimo nepasirašiusią Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą (LŠDPS) bei streiką ignoravusias organizacijas - Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą ir Lietuvos profesinių sąjungų federaciją „Sandrauga“. Abiem pusėms atstovauja po septynis derybininkus.

Pirmąjį derybininkų susitikimą vedė viceministrė Genoveita Krasauskienė (lsdps.lt nuotr.)

Toliau - paspaudus antraštę


„NE GLEŽNOS GĖLĖS, O SOLIDŪS ĮSTATYMAI!“ (1)

2016-03-08
Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos laikais Tarptautinė moters diena pažymėta eitynėmis (video) ir mitingu Vilniuje „Dukroms tokios Lietuvos nepaliksim!“. Kovo 8-osios eitynių dalyvės ir dalyviai (ne vien tik lietuvių tautybės) skandavo: „Vienodas atlygis už vienodą darbą!“, „Vaikų priežiūra irgi kainuoja!“, „Lygybės norim dabar!“, „Tikrą paramą šeimoms, o ne koncepcijas!“, „Išveskite motinas su vaikais iš skurdo!“ ir pan.  

Mitinge prie Seimo žinomos Lietuvos feministės kalbėjo apie nepakankamą dėmesį lyčių lygybei, institucijų, turinčių rūpintis moterimis ir vaikais, subiurokratėjimą, prisiminti žinomi ir nutylėti istorijos faktai. Netikėtai kalbas paįvairino prasmingas feministinis šokis. Po neilgų kalbų išsiskirstyta, viliantis, jog kovo 8-osios eitynės taps tradicija.

Toliau - paspaudus antraštę.


PRAEITĄ SAVAITĘ... (1)

2016-03-07

Šeštadienis, kovo 5 d. Indijoje streikuoja per 100 tūkst. juvelyrų, apie 20 milijonų auksakalių bei verslininkų, beveik 3 mln. dizainerių ir 3 mln. industrijos darbuotojų, informuoja Indijos aukso prekybos juvelyrų asociacija (India Bullion and Jewelry Association). Reikalaujama atšaukti 1 proc. akcizo mokestį, kurį įveda valdžia. Pranešama, kad streikas, prie kurio pastaruoju metu prisidėjo dar 40 tūkst. dalyvių, pratęstas iki kovo 7 d.

Penktadienis, kovo 4 d. 20 tūkstančių darbuotojų vienijanti Suomijos maisto pramonės darbuotojų profesinė sąjunga SEL atsisakė prisidėti prie anksčiau su valdžia pasirašytos nacionalinės kolektyvinės sutarties. Profesinė sąjunga kritikuoja dokumente įtvirtinamą nuostatą, leidžiančią 24 valandomis pailginti metinį darbo laiką.

Toliau – paspaudus antraštę


KETURIOS STREIKININKĖS JAU SUSITAIKĖ SU VALDŽIA (PAPILDYTA) (5)

2016-03-04

Keturios švietimo profsąjungos su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi ir švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene kovo 3 d. pasirašė "Susitarimą dėl streiko užbaigimo".

Susitarime sakoma, kad "Švietimo ir mokslo ministerija iš jai skirtų asignavimų mokytojų atlyginimams didinti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. papildomai skiria 8 mln. eurų didinant tarifinio atlygio minimalius koeficientus mokytojams iki atitinkamo dydžio". Taip pat "nuo 2017 m. sausio 1 d. panaikinamos tarifinio atlygio "šakutės" mokytojams, paliekant maksimalų koeficientą".

Susitarimą pasirašiusios profesinės sąjungos savo ruožtu įsipareigojo streiką baigti kovo 4 d.

Penktoji streike dalyvavusi ir tebestreikuojanti  švietimo darbuotojų atstovė - Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) susitarimo nepasirašė. Jos vadovas Andrius Navickas pareiškė, kad šis susitarimas "tiesiog žemina mokytojus", ir LŠDPS neterminuoto streiko galimai nenutrauks.

Papildymas. Vis dėlto ir LŠDPS koordinavimo taryba kovo 4 d. priėmė sprendimą streiką nutraukti.

Kovo 3 d. susitarimą pasirašęs LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius kovo 2 d. vakare žiniasklaidai  teigė, kad profsąjungos mano pasiekusios 75 proc. savo reikalavimų (lrt.lt nuotr.).

Išsamiau - paspaudus antraštę


PRAEITĄ SAVAITĘ...

2016-03-01

Pirmadienis, vasario 22 d. Latvijos tinklalapis telegraf.lv publikuoja informaciją apie tą dieną prasidėjusį Lietuvos pedagogų streiką pažymėdamas, kad „mokytojai ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojai reikalauja pakelti atlyginimus, kurie yra patys mažiausi Europoje". "Tėvai solidarizuojasi su pedagogais, be to, ir vieni, ir kiti mano, jog vyriausybė privalo mažiau išleisti ginklavimuisi ir daugiau – švietimui“, - rašo telegraf.lv.

Antradienis, vasario 23 d. Čekijos Respublikos Moravijos-Silezijos krašto Paskovo šachtos profesinė sąjunga paskelbė ikistreikinę būseną. Protestą inspiravo firmos-savininkės OKD ketinimai iki 2016 metų pabaigos uždaryti šachtą.

Toliau – paspaudus antraštę


NEJAUGI TEKS DIRŽUS VERŽTIS ...PER KAKLĄ? (PAPILDYTA)

2016-02-29

Švietimo profesinės sąjungos praneša, kad neterminuotas streikas tęsiasi; vasario 29 d., pirmadienį, prie jo prisideda ir iki šiol nestreikavusių mokyklų.

Vasario 29 d., 11 val., streikuoti pradeda didžiausia Panevėžio rajone Velžio gimnazija. „Diržų veržimas per juosmenį nepadeda, veršimės per kaklą!“ Tokio pavadinimo teatralizuota pedagogų akcija rengiama pirmąją šios mokyklos streiko dieną.

Didžiausiai rajono gimnazijai, kurioje mokosi per 500 mokinių (ir jų nuolat daugėja), iki metų pabaigos trūksta 29 tūkst. eurų. Ir taip pagal minimalius tarifinių atlygių koeficientus dirbantys Velžio gimnazijos pedagogai būtų priversti dar labiau "susiveržti diržus".

Vasario 29 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad prie streiko prisijungė ir Marijampolės sav. Igliaukos A. Matučio gimnazija, Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija. Savo ruožtu Lietuvos švietimo profsąjunga praneša, kad "šią savaitę" prie streikuojančių pedagogų ketina prisidėti Kelmės, Klaipėdos, Švenčionių, Šilutės ir kitų savivaldybių švietimo įstaigų darbuotojų.

Išsamiau – paspaudus antraštę


SUSIJUNGĖ DVI PROFESINĖS SĄJUNGOS (4)

2016-02-29

Vasario 27 d. įvykusiame neeiliniame Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) suvažiavime į LMPS sudėtį įsiliejo Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (KŠDPS). Pastarosios organizacijos dabar jau buvusios pirmininkės, o šiuo metu – Mokytojų profesinės sąjungos vicepirmininkės Aldonos Kindurienės teigimu, į LMPS įsiliejo apie 400 narių.

PN kalbinta A. Kindurienė sakė, jog tai, kad profsąjunginiame judėjime nebeliko Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pavadinimo, neliūdina, nes daug svarbiau yra jungtis ir būti didesne organizacija. LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė į šį postą perrinkta 2014 m., jos kadencija truks iki 2018 m. balandžio mėn.

Toliau - paspaudus antraštę.


GERIAU UŽ PROKURATŪRĄ, MUITINES IR NET VYRIAUSYBĘ

2016-02-27

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" 2016 m. vasario 9 - 17 d. atliktos apklausos duomenimis, 45 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 37 proc. teigė jomis nepasitikį.

Palyginti su sausio 4 - 14 d. apklausa, pasitikinčiųjų padaugėjo 1 procentu, nepasitikinčiųjų sumažėjo 2 proc.

Tarp 21 vertinamos institucijos profesinės sąjungos pakilo į 15 vietą (buvo smukusios į 19-ąją). Šį kartą darbininkų atstovės geriau buvo vertinamos už prokuratūrą, muitines ir net Vyriausybę; pasitikinčiųjų pastarąja  sumažėjo net 10-čia procentų ir taip pat 10-čia proc. padaugėjo nepasitikinčiųjų.

Išsamiau - paspaudus antraštę


TĘSIANT DEŠIMTMEČIŲ TRADICIJĄ

2016-02-26

Koncerno „Achemos grupė“ narė akcinė bendrovė „Achema“ surengė darbo veteranų pagerbimo vakarą. Tautinėmis juostomis buvo perjuosti ir apdovanoti ne tik chemijos gamykloje dirbantys ištikimiausi ir geriausi darbuotojai, bet ir filialų bei „Achemos“ mokymo centro bendruomenių atstovai, triūsiantys po 20, 25, 30, 35, 40 ir 45 metus.

Iš tarybinių metų paveldėta ir šviesios atminties Bronislovo Lubio toliau puoselėta veteranų pagerbimo tradicija "Achemoje" tęsiama jau ketvirtą dešimtmetį. Pasak „Achemos“ profesinių sąjungų administracijos vadovės Birutės Daškevičienės, bendrovės įsipareigojimas kasmet organizuoti veteranų šventę yra įtvirtintas AB „Achema“ kolektyvinėje sutartyje.

Bičiuliai, kolegos, artimieji veteranams dovanojo puokštes gėlių (jonavosnaujienos.lt nuotr.)

Išsamiau - paspaudus antraštę


PREMJERAS SOCIALDEMOKRATAS SMOGĖ PROFSĄJUNGOMS (4)

2016-02-24

Prasidėjus neterminuotam pedagogų streikui, premjeras A.Butkevičius pareiškė, kad šiuo atveju „yra tam tikra Rusijos įtaka“ ir kad jis pirmadienį gavęs„informacijos iš tam tikrų tarnybų“.

Premjero teiginys sukėlė pasipiktinimo bangą tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose. Laikydami šį pareiškimą šmeižtu atitinkamus pareiškimus padarė profsąjungų vadovai, įskaitant Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininką Artūrą Černiauską. Pirmoji išsamų protesto pareiškimą paskelbė Audriaus Jurgelevičiaus vadovaujama Lietuvos švietimo profsąjunga.

"Nepraėjus nė valandai po klaidinančios visuomenę informacijos apie derybų su streiką organizuojančiomis profesinėmis eigą, atvirai prieš mokytojų atstovus karo kirvį iškasęs premjeras, smogė iš peties – apkaltino visas švietimo profesines pasidavus Rusijos įtakai. Tai jis padarė sau būdinga maniera, naudodamas miglotas ir nieko nesakančias frazes...“- rašoma profsąjungininkų pareiškime, kuriame pateikiami ir faktai prieš, profsąjungos nuomone, visuomenę klaidinantį pastarųjų derybų su Vyriausybe interpretavimą.

Išsamiau - paspaudus antraštę


ŠAKINĖS SUTARTIES REIKALINGUMU TIKI IR MINISTRAS (3)

2016-02-23

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) pasiekė, kad šakinė kolektyvinė sutartis tampa apčiuopiama realybe: vasario 25 d. numatomas pirmasis profesinės sąjungos ir Aplinkos ministerijos (AM) derybinių grupių susitikimas.

Pirmasis LAASDPS ir AM atstovų susitikimas dėl šakinės kolektyvinės sutarties derybų įvyko praėjusią savaitę, o dar anksčiau, profesinės sąjungos delegacija, vadovaujama pirmininko Vaido Laukio, susitiko su ministru Kęstučiu Trečioku ir aptarė šakinės kolektyvinės sutarties idėją ir projektą.

„Ministras, trumpai susipažinęs su kolektyvinės sutarties projekto turiniu, teigiamai jį įvertino ir išreiškė viltį, kad derybos ilgai neužtruks", - po susitikimo pranešė profsąjunga.

Pasak jos pirmininko, pastaraisiais metais aplinkosaugos sistemoje jaučiama socialinio dialogo stoka, o kai kurie vadovai užsiima profesinės sąjungos ir jos atstovų menkinimu, ignoravimu, persekiojimu.

"Tikimės 2016-aisiais sulaukti socialinio dialogo proveržio aplinkosaugos sistemoje", - sako pirmininkas V.Laukys

Išsamiau - paspaudus antraštę


PRAEITĄ SAVAITĘ...

2016-02-22
Pirmadienį, vasario 15 d., į Briuselį suvažiavo apie 5 tūkst. metalurgų iš visos Europos. Jie protestavo prieš tai, kad Kinijai būtų suteiktas  šalies su rinkos ekonomika statusas. Jei ES pripažins Kinijai tokį statusą, metalurgų profsąjungų nuomone, tai gali baigti masiškais šio sektoriaus darbuotojų atleidimais visos Europos mastu.

Antradienį, vasario 16 d., Pskovo srities Pečioros rajone, trijų Rusijos - Estijos ir Rusijos - Latvijos pasienio kontrolės punktų valytojai surengė sėdimąjį streiką.

Tęsinys – paspaudus antraštę


NEPAISANT PREMJERO PRAŠYMO, STREIKAS NEATIDEDAMAS

2016-02-19

 Vasario 19 d. įvykęs švietimo profesinių sąjungų atstovų susitikimas su Vyriausybės vadovu Algirdu Butkevičiumi (be kita ko, prašiusio streiką bent atidėti), profsąjungininkų nuomone, buvęs bevaisis. „Vėl žarstyti pažadai, „ištraukta“ naujų pasiūlymų, tačiau lapkričio 16 d. profsąjungų iškelti reikalavimai nenagrinėti, jiems įgyvendinti reikalingi sprendimai nepriimti. Todėl Andriaus Navicko vadovaujama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga informuoja, jog vasario 22 d. neterminuotas švietimo šakos streikas prasidės“, pranešė lsdps.lt.

Kad streikas neatšaukiamas ir neatidedamas, patvirtina ir Audriaus Jurgelevičiaus vadovaujama Lietuvos švietimo profsąjunga.

Nors profesinės sąjungos pirmadienį streiką pradės, vis dėlto planuojamas ir naujas derybų su Vyriausybe raundas, kuriame bus tariamasi dėl streiko nutraukimo.

Išsamiau – paspaudus antraštę


„ATSIPRAŠAU VYRIAUSYBĖS, KAD DAR NEEMIGRAVAU” (1)

2016-02-16

Vasario 15 d. iš visų Lietuvos kampelių į protesto akciją susirinkę pedagogai ironiškai reikalavo dar daugiau „programų, gairių ir reformų“ ir demonstravo nusiteikimą streikui, kurį planuojama pradėti po savaitės – vasario 22 d. Šį kartą į akciją jie susirinko su lagaminais – užuomina į didžiausią tautos skaudulį ir realią dalies pedagogų išeitį - emigraciją.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai ir jiems pritariantieji švietimo sistemos darbuotojai rinkosi prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Katedros aikštėje kolona sustojo prie kolegų iš kitų profesinių sąjungų, kur laukta specialiai užsakytų mišių Arkikatedroje pabaigos. Dvyliktą valandą eisena pajudėjo link Vyriausybės (video), kur kalbas sakė mitingą surengusių šešių profesinių sąjungų lyderiai, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Andrius Navickas ironiška forma išsakė (video) pedagogų nusivylimą valdžia:

Noriu atsiprašyti Vyriausybės, kad aš dar neemigravau, ir ateinu čia nuolat trukdyti jiems kurti gerbūvį sau“, - mitinguojančių šurmulio bei pritariančio juoko lydimas kalbėjo oratorius

Mitingo pabaigoje buvo pranešta, jog Vyriausybei bus įteiktas memorandumas, kuris buvo perskaitytas, o penki profesinių sąjungų lyderiai jį nunešė į Vyriausybės rūmus.

Išsamiau – paspaudus antraštę1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink