gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Naujienos

SOCIALINIO MODELIO RENGIME ĮŽVELGIA NUSIKALTIMĄ (6)

2015-04-23

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) kreipėsi į LR prezidentę su prašymu sugrąžinti socialinio modelio rengimą į teisinės ir politinės kompetencijos rėmus bei užtikrinti teisėkūros skaidrumą.

„Niekas neneigia būtinybės Lietuvoje tobulinti darbo santykių ir socialinės apsaugos  teisinį reguliavimą“, - teigia rašto autorius profesorius habilituotas daktaras Gediminas Merkys (nuotr.). Tačiau profesinėms sąjungos ir visuomenei nerimą esą kelia skuba, siūlomo „neoliberalistinio“ Darbo kodekso nuostatos, profsąjungų funkcijų apribojimas bei socialinio modelio atsiradimo aplinkybes apskritai. Visa tai „kelia įtampą visuomenėje, skatina nepasitikėjimą valdžia, nusivylimą demokratine teisėkūra, kursto sąmokslo teorijas“.

Toliau - spausk antraštę.


PROFESINĖS SĄJUNGOS TRIŠALĖJE GAVO BARTI (7)

2015-04-21

Balandžio 21 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje socialiniams partneriams be didelio vargo pavyko sutarti dėl minimalios mėnesio algos (MMA) padidinimo nuo liepos mėn. 25 eurais. Mat šio pasiūlymo autorė – Vyriausybė, kuri dar pernai nepalaikė MMA kėlimo iniciatyvų. Tiesa, ultimatyviai dėl MMA nustatymo mechanizmo kalbėjęs Verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas teigė, kad MMA kėlimui pritariantis paskutinį kartą. MMA nustatymas esą turėtų būti ne „politinis žaidimas“, o ekonominiais rodikliais pagrįstas procesas.

Daug daugiau aistrų sukėlė mokslininkų siūlomo naujojo Darbo kodekso svarstymas. Profesinių sąjungų atstovai „gavo pylos“ ir iš socialinio modelio rengėjų, ir iš darbdavių pusės „už nederybines pozicijas“, noro susitarti nerodymo. Darbuotojų atstovai savo ruožtu teigė nuolat patiriantys spaudimą dėl skubėjimo ir priekaištavo, kad jeigu socialiniai partneriai būtų dalyvavę DK rengime nuo pat pradžių, „aštrių kampų“ būtų buvę mažiau.

Toliau - spausk antraštę...


IŠ UŽSIENIO (PAPILDYTA)

2015-04-21
Baltarusija. Alternatyvinis profsąjungų centras - Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongresas (BKDP) įteikė valdžiai pareiškimą, jog Gegužės pirmosios proga ketina surengti mitingą Tarptautinio darbo žmonių solidarumo dienos gegužės 1-osios proga. Mitingas turėtų įvykti Minsko Draugystės parke, dalyvautų iki 500 žmonių.

Pasak BKDP lyderio Aleksandro Jarošuko (nuotr.), mitingo dalyviai kalbėsią apie nepriklausomų profesinių sąjungų situaciją šalyje, socialines-ekonomines problemas, juo labiau kad darbuotojų atlyginimai yra sumažėję vidutiniškai iki 400 dolerių. "Pareikšime griežtą protestą prieš darbuotojų teisių varžymą", kuris, A.Jarošuko nuomone, ypač paaštrėjo išleidus "odiozinius" prezidento dekretus Nr. 3 ir Nr. 5.

Latvija. Balandžio 20 d., 12.00 ,Rygoje, prie Latvijos nacionalinės bibliotekos, vyks protesto akcija. Protesto mitingą rengia Latvijos sveikatos apsaugos ir socialinės priežiūros darbuotojų profesinė sąjunga LVSADA (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības). Akcijos laikas ir vieta priderinti prie  šiandien numatomo tarptautinio renginio - neformalaus ES sveikatos apsaugos ministrų susitikimo, įvyksiančio Latvijos nacionalinės bibliotekos patalpose. Akcija vyks susirinkimo formatu, kad akcijos dalyviai „galėtų garsiai išsakyti savo nuomones“. Kai kurios LVSADA profesinės sąjungos siūlė surengti streiką, tačiau dauguma susivienijimui priklausančių organizacijų šio siūlymo nepalaikė.

LVSADA lyderis Valdis Keris sako, kad pagrindinės Latvijos sveikatos apsaugą kamuojančios problemos vis dar tebėra tos pačios. Tai – ilgos eilės prie gydytojų kabinetų, didelės įmokos už paslaugas ir maži personalo atlyginimai.

Akcija įvyko. Dalyvavo apie 300 žmonių. Išsamų reportažą parodė Latvijos TV.

Europos Sąjunga. Balandžio 18 d. daugelyje Europos valstybių buvo surengtos akcijos prieš ES ir JAV prekybos susitarimą. Masiškiausios protesto akcijos įvyko Vokietijoje ir Ispanijoje. Miunchene į gatves išėjo 23 tūkstančiai žmonių, Berlyne gyvos protestuotojų grandinės apjuosė JAV ir Kanados ambasadas, su šūkiais "STOP darbo žmonių vergijai!" Madrido gatvėmis pražygiavo apie 50 tūkstančių žmonių.

Protesto akcijos įvyko taip pat ir Belgijoje, Čekijoje, Suomijoje, Lenkijoje.

Pagrindinės ES - JAV susitarimo priešininkės profesinės sąjungos įsitikinusios, kad pasirašius tokią sutartį bus privatizuotos daugelis valstybinių paslaugų bei prarasta daug darbo vietų ir kad toks susitarimas naudingas tik transnacionalinėms kompanijoms.

* *

GEDIME IR SOLIDARIZUOJAMĖS!

2015-04-17
Šią savaitę Ukrainoje nužudyti trys žurnalistai - Sergejus Suchobokas, Olesis Buzina ir Olga Moroz.

PN redakcija užjaučia ciniško smurto aukų artimuosius ir draugus bei solidarizuojasi su visais, kurie mano, kad bet kokie pasikėsinimai prieš žurnalistus ir laisvą žodį negali būti pateisinami.


Toliau - spausk antraštę...

VILNIEČIAI PASIRYŽĘ UŽKASTI „KARO KIRVĮ”?

2015-04-17

Balandžio 16 d. Vilniaus švietimo įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (priklauso LŠDPS) ir Vilniaus švietimo profesinės sąjungos (priklauso LŠPS) pirmininkų tarybų nariai susitiko aptarti galimybės bendradarbiauti veikiant Vilniaus  mieste. Susirinkę apie 60 Vilniaus švietimo įstaigų profesinių organizacijų lyderių iš esmės pritarė miesto švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės steigimui.

Iki šiol konfrontuojančioms profsąjungoms - Lietuvos švietimo profesinei sąjungai ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) priklausančių organizacijų susitarimas steigti bendrą jungtinę atstovybę būtų pirmas realus žingsnis veiksmų vienybės ir bendradarbiavimo link po LŠDPS suskaldymo, įvykusio beveik prieš aštuonerius metus.

Toliau - spausk antraštę.


PAREIGŪNAI PROTESTUOS, JEI POLITIKAI VENGS PERMAINŲ (9)

2015-04-14

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) ragina politikus dar Seimo pavasario sesijoje priimti „teisėsaugos reformai ir saugumo gerinimui šalyje būtiną Vidaus tarnybos statutą“. Antraip Lietuvos statutiniai pareigūnai rengs protestus, - pranešama portale pareigūnai.lt.

Anot NPPSS, pareigūnų bendruomenė kartu su Vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovais yra pasirengę pokyčiams,  vidiniai institucijų resursai jiems įgyvendinti jau yra  išsemti. Tuo tarpu „silpna teisėsauga suinteresuoti šalies politikai“ kliūtimi priimti naują Statutą laiko papildomų lėšų poreikį.

PN archyvo nuotr.: 2013 m. gegužę NPPSS surengta protesto akcija prie Prezidentūros.

Toliau - paspaudus antraštę!


NAUJASIS DARBO KODEKSAS NEPASITARNAUS LYČIŲ LYGYBEI

2015-04-13

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Moterų centras, susipažinęs su naujuoju Darbo kodekso projektu, konstatavo, jog jame nėra daugelio lyčių lygybei  svarbių nuostatų. Tokius dalykus kaip darbo užmokesčio nustatymas (vienodas atlyginimas už vienodą ir vienodos vertės darbą), darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai (motinystės apsauga) siūloma perkelti į kolektyvines darbo sutartis.

Profsąjungininkėms taip pat didelį susirūpinimą kelia smarkiai sumažėjusios garantijos nėščioms  ir  vaikus iki trijų metų auginančioms moterims.

LPSK  Moterų centras parengė naujojo socialinio modelio komentarus ir su jais balandžio 9 d. kreipėsi į Seimo Moterų parlamentinės grupės narę Giedrę Purvaneckienę.

Toliau - paspaudus antraštę.


KOLEKTYVINĖS SUTARTYS PLINTA IR ŽURNALISTIKOJE

2015-04-10

Kaip informuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS), balandžio 3 d. „pasirašyta pirmoji nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidos istorijoje trišalė kolektyvinė sutartis“. Ją pasirašė LŽS, UAB „Tauragės kurjeris“ ir laikraščio „Tauragės kurjeris“ profesinės sąjungos vadovai Dainius Radzevičius (nuotr. dešinėje), Renaldas Malychas ir Birutė Slavinskienė.

„Tai simbolinis ir finalinis bendro projekto, skirto socialiniam dialogui stiprinti, akordas“, - rašoma LŽS tinklalapyje. Pirmojoje kolektyvinėje sutartyje esą aptartos ne tik galimybės bendrai spręsti konfliktus, bet ir „numatyti pozityvūs sprendimai – galimybė premijuoti darbuotojus esant geriems veiklos rezultatams“.

www.lzs.lt nuotr.

Toliau - spausk antraštę!


AR IŠ TIKRŲJŲ „NIEKUR NESKUBAMA“? (8)

2015-04-07

Susitikime su profesinių sąjungų atstovais premjeras Algirdas Butkevičius paragino „kuo greičiau baigti derybas“ dėl naujojo socialinio modelio. Esą jau gegužės mėnesį teisės aktų projektai turėtų būti teikiami Vyriausybei ir Seimui.

Tuo tarpu Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė ramino Klaipėdos profesinių sąjungų atstovus teigdama, jog „niekur neskubama“.

Daugiau – spausk antraštę.


VELYKŲ TRADICIJA – NUO PAGONYBĖS LAIKŲ

2015-04-05

Velykų šventėje senovės lietuvių tradicijos susilieja su krikščioniškomis. Pagonys per Velykas lankydavo mirusius artimuosius ir atlikdavo gamtos garbinimo apeigas

Krikščioniškoji Velykų kilmė - tai izraelitų minimas išsilaisvinimas iš Egipto vergovės, švenčiamas pirmojo pavasario mėnesio pagal Mėnulio kalendorių 15-21 dienomis. Velykos - pirmasis sekmadienis, prasidėjus mėnulio pilnačiai.

Paprotys marginti kiaušinius siekia pirmykštės bendruomenės laikus: senovės Indijos filosofijoje margutis - tai Visatos gyvybės pradžia, Egipte kiaušinis tapatinamas su derliaus gausa. Artimųjų Rytų šalyse kiaušinius margindavo prieš naujuosius metus.

Lietuvoje apie kiaušinių marginimą žinome nuo 13-ojo amžiaus: jų aptikta Šventaragio slėnyje, netoli Pilies kalno. Kiaušiniai buvo akmeniniai ir moliniai.

Patys seniausi muziejuje saugomi Velykų margučiai, rinkti dar Jono Basanavičiaus - lrt.lt nuotr.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


BALTARUSIJOJE APMOKESTINTI „VELTĖDŽIAUTOJAI”

2015-04-04

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pasirašė dekretą "Dėl socialinio veltėdžiavimo profilaktikos" ("O preduprezhdenii socialnogo izhdevenstva").

Pagal šį dokumentą 6 mėnesius nemokantys mokesčių darbingi asmenys privalo kartą per metus sumokėti į valstybės biudžetą 20 „bazinių vienetų“ (apie 245 JAV dolerių) mokestį. Tokio pat dydžio įnašas privalomas ir nuolatos Baltarusijoje gyvenantiems kitų valstybių piliečiams bei asmenims be pilietybės.

Numatomas nemažas sąrašas išimčių. Tarp jų nuo privalomos rinkliavos atleidžiami nedarbingi asmenys bei neįgalieji, taip pat jaunimas iki 18 metų, 55 metų sulaukusios moterys bei 60 metų sulaukę vyrai, kūrybiniai darbuotojai, verslininkai ir kt.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


DK PROJEKTE ĮŽVELGIA GRĖSMIŲ IR PACIENTAMS

2015-04-03

Užvirus diskusijoms apie naująjį Darbo kodeksą mokslininkų parengtą projektą profsąjungos vertina daugiau kritiškai nei teigiamai. Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS) išplatino pranešimą, kuriame sakoma, jog naujas darbo santykių reglamentavimas „neigiamai paveiktų ne tik gydytojus, bet ir visą sveikatos sistemą, o svarbiausia – niekuo dėtus pacientus“.

Pasak LGS prezidento prof. Liutauro Labanausko, Darbo kodekso pakeitimai ženkliai pablogintų jau dabar ne itin geras medikų darbo sąlygas. „Mūsų darbo pobūdis yra su didesne protine, emocine įtampa, todėl darbo sąlygos yra tiesiogiai susijusios su paslaugų kokybe pacientams: pervargęs, blogos fizinės ir psichologinės būklės gydytojas rizikuoja suklysti ir net gali kelti pavojų pacientui“, – sako L. Labanauskas.

Toliau - spausk antraštę...


ARTĖJANT SEIMO RINKIMAMS PARTIJA ATSINAUJINA (Patikslinta balandžio 2 d.) (2)

2015-04-01
Paskutinę kovo savaitę Kaune įvykusiame partijos „Profesinių sąjungų centras“ (PSC) neeiliniame suvažiavime aptarti savivaldybių rinkimų rezultatai, priimti nauji partijos įstatai bei pakeistas partijos pavadinimas.

Primindamas partijos nesėkmę rinkimuose, partijos pirmininkas Kęstutis Juknis ataskaitiniame pranešime apgailestavo, kad partijos ir profsąjungų federacijos „Sandrauga“ aktyvas per maža dėjo pastangų rinkiminei agitacijai. Tiesą sakant, pastebėjo jis, tam trūko ir lėšų.

Tačiau didžiausia bėda yra ta, kalbėjo K. Juknis, - tai solidarumo stoka profesinėse sąjungose.

Suvažiavime dalyvavę 49 delegatai pritarė PSC pirmininko ataskaitai ir jo siūlymui „išsaugoti partiją kartu ją labiau demokratizuojant bei išplečiant narystę“.

Suvažiavimas priėmė atnaujintus partijos įstatus (jų pagrindu buvo paimti partijos PSC įstatai).

Partijos pirmininku (atviru balsavimu) vienbalsiai perrinktas K.Juknis.

Rinkiminis agitacinis plakatas "Kęstutis Juknis: Taip, mes galim!" –  iš sandrauga.lt

Balandžio 2 d. prierašas. PN redakcija ir autorius tikisi, kad skaitytojai ir rašinyje paminėti asmenys atleis mums už šį Melagių dienos pokštą.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


BŪSIMA PROFSĄJUNGŲ AKCIJA LATVIJOS PREMJERĖS NEPIKTINA (1)

2015-03-29

Latvijos sveikatos apsaugos ir socialinės priežiūros darbuotojų profesinė sąjunga LVSADA priėmė nutarimą balandžio 20 d. surengti protesto akciją – viešą susirinkimą. Akcija priderinta prie tą pačią dieną numatomo tarptautinio renginio - šalyje vyksiančio ES sveikatos apsaugos ministrų susitikimo.

Pasak LVSADA vadovo Valdžio Keris, profsąjungų mitinge bus keliamos įsisenėjusios Latvijos sveikatos apsaugą kamuojančios problemos - ilgos eilės prie gydytojų kabinetų, didelės įmokos už paslaugas ir maži personalo atlyginimai.

Prieš profsąjungų pasiryžimą surengti masinę akcija kai kurie valdžios atstovai bei dešinioji žiniasklaida bando panaudoti politinį šantažą: esą balandžio 20 dienai numatytas mitingas rengiamas pagal politinį užsakymą.

Tačiau profesinės sąjungos susilaukė ir itin svaraus užtarimo - paranojiškus kaltinimus netiesiogiai atmetė Latvijos vyriausybės vadovė Laimdota Straujuma. "Kiekviena organizacija gali piketuoti kada tik nori. Nemanau, kad tai kaip nors gali pakenkti valstybės įvaizdžiui", - pareiškė premjerė kalbėdama rytinėje Latvijos televizijos naujienų laidoje.

Išsamiau - paspaudus antraštę


DARBO KODEKSO KŪRĖJAI ATSIKERTA PROFSĄJUNGOMS (8)

2015-03-27

Socialinio modelio rengėjai išplatino atsakymą profesinėms sąjungoms į „prieš kelias dienas žiniasklaidai išsakytus profesinių sąjungų nuogąstavimus dėl siūlomo naujojo Darbo kodekso“. Mokslininkai 25 pastabas, po Trišalės tarybos posėdžio publikuotas Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos tinklalapyje, pavadino nepagrįstomis, nenuosekliomis arba netiksliomis.

Anot mokslininkų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva parengusių Lietuvos socialinio modelio projektą, „naujasis dokumentas yra skirtas tiek darbuotojų interesams apginti, tiek darbdavių norui eiti į šešėlį sumažinti.

Nuotr. iš lps.lt

* * *


NESUTARIA DĖL PROCESO TRUKMĖS

2015-03-25

Kovo 24 d. Lietuvos trišalėje taryboje pagaliau pristatytas mokslininkų metus kurtas socialinio ir modelio projektas. Tarybos nariai turėjo progos užduoti rengėjams labiausiai rūpimus klausimus, o darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos nuo šiol kibs į rimtą darbą – nagrinės naująjį Darbo kodekso projektą ir derins pozicijas. Tiesa, pozicijos jau nesutapo kalbant apie tai, kiek turėtų užtrukti pats procesas. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas pasiūlė nusistatyti vadinamąjį galutinį terminą, iki kurio neradus sutarimo Vyriausybei ir Seimui būtų teikiamos skirtingos partnerių nuomonės.

Tokį pasiūlymą kategoriškai atmetė profesinės sąjungos, nors jis patiko Vyriausybės atstovams, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė prašė nevilkinti proceso.

Kitas Trišalės tarybos posėdis numatytas balandžio 21 d., tačiau neįsipareigota jame pateikti galutinių partnerių pozicijų. Iki tol profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai posėdžiaus nuolatinėje darbo santykių komisijoje prie Trišalės tarybos.

Toliau - spausk antraštę...


NAUJOJO DARBO KODEKSO PROJEKTAS – PAGALIAU PRIEINAMAS SUSIPAŽINTI (13)

2015-03-18

Kovo 24 d. Lietuvos trišalėje taryboje ketinama pristatyti naujojo Darbo kodekso projektą.  

Primename, kad šį ilgai lauktą projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu rengė mokslininkų ir ekspertų grupė, vadovaujama Vilniaus universiteto prof. Tomo Davulio. Mokslininkams keliamas uždavinys - sukurti naują darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo modelį.

Darbo kodekso projektą ministerija žadėjo pateikti dar praeitais metais, bet „premjera“ buvo nukelta į sausį. Galų gale projektas turėjo būti pristatytas vasario 24 dienos Trišalės tarybos posėdyje, tačiau jame negalėjo dalyvauti prof. T. Davulis.

Darbdaviai sveikina ir laukia ilgai žadėto darbo santykių liberalizavimo, tuo tarpu profesinės sąjungos jau kritikuoja iki šiol paviešintus paskirus pasiūlymus.

Dokumentą ketinama teikti svarstyti Seimo pavasario sesijoje, o įsigalioti jis turėtų nuo kitų metų sausio 1 d.

* *AŠTUONIŲ DANIJOS PROFSĄJUNGŲ DELEGATAI LANKOSI LIETUVOJE (PAPILDYTA) (6)

2015-03-11

Aštuonioms profesinėms sąjungoms atstovaujančių  Danijos darbuotojų aktyvo delegacija atvyko į Lietuvą dalyvauti Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio renginiuose bei detaliau susipažinti su šalies darbuotojų judėjimo aktualijomis.

Kovo 10 d. Seime su delegacija susitiko jo vicepirmininkas, buvęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovas Algirdas Sysas (nuotr.).

Padėkojęs Danijos ir kitų Skandinavijos šalių profsąjungoms už paramą 1990-aisiais, kai „mokėmės, kaip reikia dirbti“, parlamentaras pabrėžė, kad šiuo metu tiek profsąjungoms, tiek dabartinei valdžiai yra darbų. „Turi būti noras bendrauti. Ten, kur reikia, reikia spaudimą daryti, na, ir tada bus rezultatas“, - kalbėjo A. Sysas.

Turim pripažinti, kad atotrūkis tarp turtingųjų ir neturtingųjų Lietuvoje yra didelis, - teisinosi danams socialdemokratas. - Vis dėlto 25 metų vystymasis buvo daugiau liberalus nei socialiai orientuotas, - pripažino jis ,- todėl ir mokesčių sistema reikalauja rimtos pertvarkos, kad turtingieji mokėtų daugiau“.

PN žiniomis, po Kovo 11-osios iškilmių danų profsąjungininkai išvyksta į Kauną, o kovo 14, šeštadienį, grįžta į tėvynę.

Toliau - spausk antraštę...


TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA

2015-03-08
Tautos, kurios savo moterims duodavo daugiausiai laisvės, visada būdavo pačios geriausios,”- teigė Šarlis Furjė (Charles Fourie), socialistas utopistas, prancūzų filosofas.
Tačiau dėl tos laisvės teko ir tenka kovoti.

Kaip žinoma, poreikis minėti Tarptautinę moters dieną atsirado (ir iki šiandien išliko) dėl socialinių priežasčių. Dar 1899 m. pradėta siekti lygių moterų ir vyrų teisių, o 1910 metais Kopenhagoje buvo surengta antroji Tarptautinė dirbančių moterų konferencija, kurioje Vokietijos socialdemokratų partijos moterų skyriaus vadovė Klara Cetkin (Clara Zetkin) iškėlė Tarptautinės moters dienos idėją.

1911 m. Laikantis Kopenhagoje priimto nutarimo, pirmą kartą Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje paminėta Tarptautinė moters diena.

1913 m., Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, Rusijos imperijos (taigi ir jos sudėtyje tuo metu buvusios Lietuvos) moterys pirmą kartą paminėjo moters dieną, kuri dabar jau minima ar švenčiama praktiškai visame pasaulyje.

Nepaisant nuolatinio dešiniųjų ideologų kaltinimų „sovietinės tradicijos“ tęsimu, šiandieninėje Lietuvoje Kovo 8-ososios tradicija tebetęsiama, Moters diena tebešvenčiama pagerbiant moteris gėlių puokšte.

Šią dieną atitinkamai pamini ir profesinės sąjungos, savo struktūrose turinčios moterų skyrius ar moterų centrus.

O pagal atitinkamą LR įstatymą tai "atmintina diena" - Tarptautinė moterų solidarumo diena.

Su Kovo aštuntąja, Kolegės!

* *


PROFESINĖS SĄJUNGOS SAVIVALDYBIŲ RINKIMUOSE (2)

2015-03-03

Išankstiniais 2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų duomenimis, į tarybas išrinkti penki profesinių sąjungų lyderiai, keturi iš jų pirmininkauja švietimo organizacijoms. PN žiniomis, tarp senbuvių yra ir tik šiemet laimę išbandžiusi Kauno švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Aušra Papirtienė (nuotr.), į rinkimus ėjusi visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ sąraše.

Rinkimus taip pat laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sąrašuose įrašyti AB „Snaigė“ profesinės sąjungos pirmininkas Henrikas Šivokas, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) lyderis Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) pirmininko pavaduotoja Judyta Čejauskienė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjungos (LŠDPS) Marijampolės susivienijimo pirmininkas Kęstutis Petraška.

Toliau - spausk antraštę.


ŠMAKOVAS ŽYGIAVO „ANTIMAIDANE“, BET VALDŽIAI NEĮTIKO

2015-03-02

Vasario 25 d. įvykusiame Rusijos trišalės komisijos posėdyje Nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos (FNPR) vadovas Michailas Šmakovas papasakojo, kad profesinės sąjungos, dalyvavusios vasario 21 d. įvykusioje "Antimaidano" akcijoje, patyrė spaudimą, - buvo reikalaujama pašalinti šūkius, su kuriuos žygiavo paties M.Šmakovo vedama profesinių sąjungų kolona. Prie kolonos prisistatė valdžios atstovai ir pareikalavo suvynioti plakatus su "socialiniais šūkiais."

Tarp profsąjungų nešamų plakatų buvo ir organizatoriams neįtikęs šūkis: "Pensinio amžiaus ilginimui - ne!" Tuo tarpu profsąjungų nuomone, "tie, kurie planuoja pailginti pensinį amžių, - rengia naują Maidaną".

Solidarnost.org nuotr.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


DK PROJEKTO PREZENTACIJA NUKELTA Į KOVĄ (2)

2015-02-27

Naujojo Darbo kodekso (DK) projekto laukiantys socialiniai partneriai dar turės palaukti. Darbo santykius liberalizuoti turinčio dokumento profesinės sąjungos tikėjosi dar pernai, po to DK „premjera“ pažadėta sausį, dar vėliau – vasarį.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijapranešė, kad vasario 24 d. įvykusiame Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje turėjo būti „pateiktas naujasis Darbo kodeksas“, tačiau klausimas išbrauktas iš darbotvarkės. Mat ekspertų grupės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu rengiančios šalies socialinį modelį, vadovas Vilniaus universiteto prof. Tomas Davulis negalėjo dalyvauti posėdyje.

Toliau - spausk antrštę...


TROLEIBUSU VAIRUOTOJAI KALTINAMI BE TEISĖTO PAGRINDO (1)

2015-02-27

Pastaruoju metu Vilniaus viešojo transporto vairuotojai susiduria su nepagrįstais kaltinamais sukėlus eismo įvykį ir pasišalinus iš įvykio vietos. Kaip informuoja UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Naujosios profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ryžinskaja (nuotr.), kelių policija praneša darbovietei apie tai, kad troleibusas nr. xxx neva sukėlė eismo įvykį, vairuotojas iškviečiamas į Kelių policijos tarnybą. Ten siūlomas „kompromisas“: prisipažink, susimokėk baudą ir būsi laisvas. Jei manaisi esąs nekaltas, savo nekaltumą turi įrodinėti teisme, o vairuotojui tai kainuoja daugiau nei vieno mėnesio atlyginimas. Deja, išlaidų, net ir laimėjus administracinę bylą niekas nekompensuoja.

Štai sausio 22 d. troleibusų parko vairuotojai D. (redakcijai vardas ir pavardė žinomi) buvo pranešta, kad ji kviečiama į Kelių policijos tarnybą. Ten vairuotoja buvo informuota, kad 2014 m. gruodžio mėnesį ji neva sukėlė eismo įvykį Vilniaus centre, Kalvarijų –Žygimantų g. sankryžoje, ir iš įvykio vietos pasišalino. Pasak vairuotojos, ji nebuvo šio eismo įvykio dalyvė, todėl tokia naujiena ją šokiravo.

Toliau - spausk antraštę...


VDI ĮSPĖJA: NELAIMĖ GALI ATSITIKTI IR DĖL SMULKMENOS

2015-02-25

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) nuo šių metų pradžios iš įmonių gauti pranešimai, kad įvykių darbe metu buvo sunkiai pakenkta 18 darbuotojų sveikatai (pernai tuo pačiu metu – 14) ir 7 darbuotojai žuvo - tik dviem netektimis mažiau nei pernai per tą patį laiką.

Pagal gautus pranešimus darbo inspektoriai ištyrė 3 šiais metais įvykusius sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, iš kurių vienas įvyko darbuotojui nugriuvus dėl kliuvinio ir 2 – darbuotojams nukritus iš aukščio.

Daugiausiai nelaimingų atsitikimų darbe šiemet įvyko statyboje – 6 sunkūs ir 2 mirtini; apdirbamojoje pramonėje atitinkamai – 4 ir 1, transporte –2 sunkūs ir 1 mirtinas.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


PRIEŠ PROFESINES SĄJUNGAS – POLITINIU VĖZDU (21)

2015-02-24

Viename didžiausių Lietuvos dienraščių „Lietuvos rytas“ vasario 21 d. paskelbta publikacija „Žaliųjų žmogeliukų žvalgai – Lietuvoje“, kurioje Metalo ir medienos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evgeny Sivaykin ir jo žmona Lina Pilinkaitė-Sivaykina bandomi apkaltinti tarnavimu Rusijos valdžiai.

Vakario Deksnio straipsnis dienraštyje atsirado kitą dieną po UABIDW metalas ir mediena“ darbuotojų piketo (nuotr.), kuriame protestuota prieš diskriminaciją dėl narystės profsąjungoje, už normalų socialinį dialogą ir reikalauta laikytis įstatymų. Tačiau žurnalistas čia įžvelgė „žaliųjų žmogeliukų žvalgų“ bandymus „sukiršinti žmones, pasitelkus šantažą destabilizuoti sėkmingai dirbančias bendroves“.

Tuo tarpu Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga viešu laišku „nuoširdžiai“ padėkojo spaudos atstovams, „kurie nepatingėjo taip detaliai“ aprašyti prie UAB IDW metalas ir mediena“ būstinės 2015 m. vasario 20 d. profsąjungos suorganizuotą piketą”.

Toliau - spausk antraštę...


PROFSĄJUNGŲ VADOVAI ĮSPĖTI APIE GRESIANČIUS PAVOJUS LIETUVAI (1)

2015-02-23

Vasario 19 d. švietimo profesinių sąjungų vadovai Prezidentūroje diskutavo apie nacionalinį saugumą. Apie tai pranešama Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tinklalapyje.

Su profsąjungų vadovais susitiko švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė Prezidentės vyriausioji patarėja Rūta Kačkutė ir nacionalinio saugumo grupės vadovas Prezidentės vyriausiasis patarėjas Valdemaras Sarapinas. Tikslas - "pasitarti su mokytojų atstovais, kaip mokyklose stiprinti patriotizmą, užkirsti kelią kitų šalių propagandos plitimui". Susitikimo pradžioje Krašto apsaugos ministerijos karininkai pristatė, kokie ideologinio ir informacinio karo pavojai gresia Lietuvai.

Vykstant diskusijai profesinių sąjungų atstovai  "kelis kartus pabrėžė, kad mokytojų protesto akcijas priešiškos šalies neįvardintų veikėjų užsakymų vykdymu  pavadino ne užsienio žurnalistai, o dabartinės Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai – viceministras Rimantas Vaitkus ir jam paantrinęs ministras Dainius Pavalkis.

Tokie neatsakingi aukštų šalies pareigūnų pareiškimai, teigė Švietimo profesinės sąjungos atstovai, esąs "didžiausias pavojus nacionaliniam Lietuvos saugumui informacinio karo fronte".

Išsamiau - paspaudus antraštę...IŠ UŽSIENIO

2015-02-22
Rusija. Vasario 18 d. Rusijos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos (FNPR) pirmininkas Michailas Šmakovas ir Rusijos darbo konfederacijos (KTR) prezidentas Borisas Kravčenko savo profesinių sąjungų susivienijimų vardu pasirašė bendrą pareiškimą "Dėl teisės streikuoti".Kadangi vasario 18-oji buvo paskelbta pasauline akcijų už teisę streikuoti diena, o šie Rusijos profsąjungų susivienijimai yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), paraginusios savo nares šiai akcijai, nariai, Rusijos profsąjungos pareiškė tokią teisę be išlygų palaikančios.

"Teisė streikuoti, - pabrėžiama FNPR ir KTR pareiškime, - taip pat, kaip ir teisė kurti profesines sąjungas bei sudarinėti kolektyvines sutartis - esminės darbuotojų teisės. Nepaisant globaliu mastu bei nacionalinėse valstybėse sukoordinuotos darbdavių atakos prieš šitą teisę, ji ir toliau lieka vienu iš pagrindinių šiuolaikinės darbo santykių sistemos principų." Pareiškime, be kita ko, pažymima, jog Rusijos konstitucijoje įteisintą streiko galimybę bandoma revizuoti darbdavių naudai; tuo tarpu šalies profsąjungos, priešingai, nuolat siekia išplėsti teisinę bazę streikui skelbti.

Baltarusija. Minsko, Mogiliovo, Polocko ir kitų šalies miestų valdžios uždraudė Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso (BKDP) organizacijoms vasario 21 d. surengti protesto akcijas. Jas inspiravo nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs  prezidento dekretas Nr.5 "Dėl reikalavimų vadovaujantiems kadrams ir organizacijų darbuotojams padidinimo."

Dekretas, kurį Lukašenka pasirašė gruodžio 15 d., laikomas skandalingu, prieštaraujančiu Baltarusijos darbo teisei ir labai pabloginančiu darbuotojų darbo sąlygas, todėl BKDP taryba rekomendavo savo organizacijoms surengti visoje šalyje protesto piketus.

* *


TEISĖ STREIKUOTI: NETURIME AR TIESIOG NESINAUDOJAME? (7)

2015-02-19

Vasario 18 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ surengė diskusiją „Jei neturėsime teisės streikuoti, kaip apginsime darbuotojų teises?“. „Solidarumo“ pirmininkė Kristina Krupavičienė informavo, kad šią dieną skirti streikų temai paragino Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC), sunerimusi dėl darbdavių grupės išpuolių prieš Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 87, saugančią darbuotojų teisę streikuoti. TDO žada kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą (TTT), kuris turėtų išspręsti ginčą dėl teisės streikuoti.

Išklausius Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovių komentarus, konstatuota, kad Lietuva palaiko profesinių sąjungų poziciją.

Vėliau streikų patirtį turinčių profesinių sąjungų pirmininkai dalijosi savo patirtimi, o kai kurie jų apskritai suabejojo, ar reikia ginti teisę, kuria Lietuvoje retai naudojamasi.

Nuotr. iš kairės: LDF atstovas Vilhelmas Čekuolis, transporto profsąjungų forumo vadovas Jonas Petraška, LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, NPPSS vadovas Vladimir Banel.

Toliau - spausk antraštę.

SEIMO NARYS: VASARIO 16-ĄJĄ KVIEČIU ATMERKTI AKIS ESANČIAI REALYBEI (4)

2015-02-16

LR Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas išplatino proginį laišką, kurį adresavo ir PN redakcijai. 

"Vasario 16-ą, - rašo Seimo narys, - paskelbėme Valstybės atkūrimą, kovo 11 atkūrėme nepriklausomybę, sausio 13 apgynėme. Paskelbėme – atkūrėme – apgynėme. Žinia, iškovoti lengviau, nei laimėjimą išlaikyti. (...) O kaip mūsų žmonės, piliečiai, tauta? (...) Baltijos kelyje dar buvome lygūs ir vieningi. Dabar – sunku pasakyti. Kai pamatai „Baltijos kelius“ prie dalinamų aliejaus, kopūstų ir juodų makaronų davinių – darosi gėda, juk tuoj 25-eri sukaks. 

Seimo narys kviečia "Vasario 16-ąją atmerkti akis esančiai realybei. Ir ne tik paskelbti, ne tik surašyti popieriuje ar pasakyti iš tribūnos, bet imtis darbo".

Andriaus Petrulevičiaus nuotr.

Visas tekstas - paspaudus antraštę


IŠ UŽSIENIO

2015-02-15

Gruzijoje tebetoleruojama profsąjungų smaugimo politika. Kalnakasybos firmų RMG Copper ir RMG Gold vadovybė (Kazreti miestas) jau atvirai siekia sunaikinti metalurgijos, kalnakasybos ir chemijos pramonės darbuotojų profsąjungą, nors ji yra ir tarptautinės organizacijos IndustriALL narė.

Italija: per Naujuosius metus 80 proc. Romos policininkų buvo "susirgę". O ketvirtadienį (vasario 12 d.) Italijos sostinėje vėl vyravo chaosas, kadangi sustreikavo policininkai - keli tūkstančiai pareigūnų. Dabar jie protestavo prieš merijos baudas ir grasinimus atleisti iš darbo už naujametinį "pokštą".

JAV: po to, kai šalį sudrebino pastarosiomis dienomis įvykęs nacionalinis naftininkų streikas, United Steelworkers (USW) ir Royal Dutch Shell Plc profesinės sąjungos sutiko atnaujinti derybas su kompanija Shell. Streike - didžiausiame po 1980 metų trijų mėnesių naftininkų streiko - šį kartą dalyvavo 9 JAV naftos perdirbimo įmonių (sudarančių apie 30 proc. šios pramonės šakos) darbuotojai.

Lenkija: vasario 9 mitinguojantys bedarbiai buvę akmens anglies kompanijos Jastrzębska Spółka Węglowa S.A šachtininkai susirėmė su policija, nukentėjo 12 protestantų. O vasario 12 prie kompanijos pastato manifestavo nuo sausio 28 d. streikuojančiųjų kalnakasių šeimos - apie 2000 dalyvių.

Suomijoje plinta "kontraktai be darbo valandų"; profsąjungų centrai susivienijo, kad tokios sutartys būtų uždraustos. Pagal tokių kontraktų praktiką darbdavys apmoka darbuotojui faktiškai dirbtas valandas, tačiau samdiniui negarantuojama kompensacija tuo atveju, jei dėl darbdavio kaltės įvyksta prastovų.

Išsamiau - paspaudus antraštę...4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink