gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Naujienos

ILGAS IR AUDRINGAS PASKUTINIS DERYBŲ DĖL DK RAUNDAS (Papildyta: "Sandrauga" nuo susitarimo atsiriboja)

2017-03-16

aukštyn

Komentarų skaičius: 15

2017-03-20 18:40

Kęstutis Juknis

Jei jau taip viešai užsikabinėja ponia G. Gruzdienė reikia jai atsakyt :))))

Jūs gi vaikščiojanti enciklopedija Gražina !!! Viską žinot, ėjot paskui mus, rašėte pasiūlymus už mus, dalyvavote seimo komitetų posėdžiuose už mus, protestavote su Kauniečiais 2 savaites prie Vyriausybės už mus ir žinote kas ir kur tylėjo ar kas su kuo kalbėjo. Man gėda, kad Jums patyrusiai profsąjungietei dar reikia kalbėti visiems suprantamas tiesas, kad ieškote kaltų. Mūsų visų, ne tik JŪSŲ nedovanotina kaltė, kad iki tokio absurdo nuvažiavom pasitikėdami tipo centrais ir profsąjunginiais ,,stulpais" ir tas FAKTAS kad toliau profsąjungiečiai savo parašais lengvabūdiškai suteikia progą darbdaviams, politikams terorizuoti Lietuvos dirbančiuosius

Bet taip toliau nebus. Gal bus blogiau, gal geriau, bet kad keli žmoneliai sistemingai per eilę metų ,,susitarimų" būdu vis blogintų dirbančiųjų padėtį taip nebus.... Dar nėra buvę atvejo, kad pirmadienio nepakeistų antradienis... Sėkmės Gražina, žmonės supras mus, jei pasistengsim išeit iš tos duobės, galvosim ką daryti, taikysim priemones, kad padėtis keistusi. Laiko dar yra.


2017-03-20 16:58

Jukniui

Esi tiesiog tobulas neįvertintas profsąjungininkas. Kažkaip tik pasiūlymų ir argumentų ir paties nelabai matėsi jokiose derybose. Ypatingai Seime gražiai pratylėjai, jokių pasisakymų nei teikimų. Nematau prasmės daugiau tokiai diskusijai. Kas sugeba, palyginkit pirminį ir dabartinį DK tekstus esminiais klausimais. Profsąjunga - komandinis darbas. Gražina


2017-03-20 09:39

Sandrauga

Išsišokėliai, į paskutinį traukinį išokę ir šiaip nesveiki :)))) ( bet kodėl po dviejų metų ???) va kokie nenaudėliai :))) ,,Sandrauga" dirba keturi teisininkai ponia Gražina jei ką... pasitikrinkite. Nereikia žmonėms išvedinėti, kalbėti, kad Jūs 25 - is metus dirbot, dirbot ir nusiritom iki tokio lygio, kad pasiūlyti normalių, visoj Europoj suprantamų darbo sąlygų. Kažkos marazmas. Apie kokį pasiruošimą posėdžiams Jūs kalbate, jei net pačios profsąjungos nesirinkdavo į bendrus pasitarimus, neturėjo bendros pozicijos vienu ar kitu klausimu, bet leido ponui Davuliui diriguot eigą... Nekalbėkim geriau apie tai, nes mūsų pozicijos visų apgailėtinos. ,,Sandrauga" pasiūlė rengtis mitingams, kitoms protesto akcijoms, gal judėkim ta linkme.


2017-03-20 09:24

Sandrauga

Išsišokėliai, į paskutinį traukinį išokę ir šiaip nesveiki :)))) ( bet kodėl po dviejų metų ???) va kokie nenaudėliai :))) ,,Sandrauga" dirba keturi teisininkai ponia Gražina jei ką... pasitikrinkite. Nereikia žmonėms išvedinėti, kalbėti, kad Jūs 25 - is metus dirbot, dirbot ir nusiritom iki tokio lygio, kad pasiūlyti normalių, visoj Europoj suprantamų darbo sąlygų. Kažkos marazmas. Apie kokį pasiruošimą posėdžiams Jūs kalbate, jei net pačios profsąjungos nesirinkdavo į bendrus pasitarimus, neturėjo bendros pozicijos vienu ar kitu klausimu, bet leido ponui Davuliui diriguot eigą... Nekalbėkim geriau apie tai, nes mūsų pozicijos visų apgailėtinos. ,,Sandrauga" pasiūlė rengtis mitingams, kitoms protesto akcijoms, gal judėkim ta linkme.


2017-03-18 13:42

Keista Gražinos logika

Šiuo metu, jeigu įmonėje veikia profesinė sąjunga, darbo taryba nėra renkama. Bet pagal Gražiną, pasirodo, pasiekimas yra tai, jog darbo tarybos bus nerenkamos, jeigu profesinėje sąjungoje yra trečdalis darbuotojų.

Gražina teigia, jog šiuo metu suminę darbo laiko apskaitą buvo galima įvesti bet kur, o jie, didieji "derybininkai" pasiekė, kad suminė darbo laiko apskaita bus įvedama tik ESANT BŪTINUMUI, pasikonsultavus su darbo taryba ir atsižvelgus į profesinių sąjungų nuomonę. Ką tai rodo? O gi tai, kad Gražina net nežino, kas šiuo metu yra darbo kodekse. Šiuo metu galiojančiame DK 149 str. 1 d. nurodyta, kad "įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose ir darbams esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę (Kodekso 19 straipsnis) ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą."

Apie pasiektą "derybininkų" pergalę dėl 60 valandų darbo savaitės, net nekalbu, nes kokiu reikia būti atsilupeliu, kad nesuprasti, jog tai tiesiausias kelias į darbuotojų išnaudojimą. Kitose šalyse kalbama apie darbo laiko trumpinimą ir 4 darbo dienų savaitę, mūsų "Derybininkai" su Gražina didžiuojasi, jog pasiekė 60 val. trukmės darbo savaitę. O ateityje bus 72 valandos (nes to nori darbdaviai). Ir vėl aiškins, kad čia nieko tokio, kad čia pasiekimas, o ne pralaimėjimas.

Gražina ir jos "derybininkai" pasiekė, kad viršvalandžiai turės bus mokami kas savaitę, jei nėra įvesta suminė apskaita. Kai tuo tarpu dabar už viršvalandžius turi būti mokama kasdien, jeigu nėra įvesta suminė darbo laiko apskaita.

Tai ką jūs, didieji "derybininkai", pasiekėte? O gi nieko!!! Ir nekabinkit makaronų!!! Kaip taikliai pastebėjo "šiauliai" ir "30 sidabrinių", esate žulikų gauja, spekuliuojanti profsąjungų vardu!


2017-03-18 10:27

Grazina

Matosi, kad Sandraugą iš tiesų apleido paskutinis teisininkas ir sveikas protas:

1. 60 val. darbo savaitė gali būti tik su papildomo darbo sutartimi ir viršvalandžiais. Normali darbo savaite lieka toliau 40 val. ir viršvalandžiai turės bus mokami kas savaitę, jei nėra įvesta suminė apskaita.

2. Sutarta, kad suminė darbo laiko apskaita bus įvedama tik ESANT BŪTINUMUI, pasikonsultavus su darbo taryba ir atsižvelgus į profesinių sąjungų nuomonę. Prieš tai buvo galima tokį darbo režimą įvesti bet kur.

3. Starta, kad į darbo tarybas privalomai įtraukiamas vienas profesinės sąjungos atstovas profesinei sąjungai siūlant į sąrašą tris kandidatus. Tačiau niekas neuždraudžia siūlyti darbuotojams rinkti į darbo tarybą kad ir visus gausius Sandraugos narius, tik jie turi būti įmonės darbuotojai. Sutarta, kad jei įmonėje trečdalį sudaro profsąjungos, darbo taryba nerenkama. Ar taip, pagal Juknį, "susilpninamos ir taip silpnos profsąjungos" ?

Galėčiau tęsti ir apie išsišokimus ir absoliutų nepasiruošimą deryboms įšokus į "traukinio paskutinį vagoną" po dviejų metų .


2017-03-17 21:16

aurimas

kas dirba po 12 valandu slenkanciu grafiku.pagal nauje dirbsime po 8val ar 12 val?


2017-03-17 17:23

Jukniui

Tai kodėl tu esi nuotraukoje ?


2017-03-17 17:13

Atsakymas neusprantančiam

Tikriausiai net katinams yra aišku, kad 20 darbo dienų nėra tas pat, kas 4 savaitės (arba 28 kalendorinės dienos). Būtent dėl to darbdaviai ir siekė, kad atostogos būtų skaičiuojamos darbo dienomis. Taip skaičiuodami atostogas, darbdaviai turi galimybę iš darbuotojo pavogti net 6 kalendorines dienas atostogų, todėl darbuotojas realiai turės 22 kalendorinių dienų atostogos.

Kaip žinote, atostogos gali būti skaidomos dalimis - iš kurių viena dalis negali būti trumpesnė nei pusė atostogų. Pagal naują DK tai būtų 10 darbo dienų. Jeigu darbuotojui atostogos prasidės pirmadienį, jos baigsis kitos savaitės penktadienį - t.y. 12 kalendorinių dienų. Darbuotojui, kuris dirba pamainomis, šeštadienis ir sekmadienis gali būti darbo dienos ir jis privalės eiti į darbą. Toliau likusias 10 darbo dienų atostogas skaidant po penkias darbo dienas gaunasi taip: - nuo pirmadienio iki penktadienio atostogos, o šeštadienį ir sekmadienį - į darbą. Su likusiomis penkiomis darbo dienų atostogomis vėl tas pat - nuo pirmadienio iki penktadienio atostogauji, o šeštadienį ir sekmadienį - į darbą. Susumavus visą laikotarpį gaunasi, kad darbuotojas atostogavo iš viso 22 kalendorines dienas vietoje 4 savaičių (arba 28 kalendorinių dienų). Štai ir visa matematika.


2017-03-17 15:07

Nesupantantiz

O tai 20 darbo dienų nėra tas pats, kas 28 kalendorinės dienos? 4 savaitės? Ar aš nemoku skaičiuot?


2017-03-17 10:05

Klausimas

TDO konvencija Nr. 47 "Dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę" buvo priimta 1935 06 22. Mūsų "derybininkai" 2017 metais sugebėjo "išsiderėti" iki 60 val. darbo savaitės. Europos socialinėje chartijoje, kurią yra ratifikavusi Lietuva, numatyta, kad šalys įsipareigoja nustatyti ne mažiau kaip 4 savaičių kasmetines mokamas atostogas. Mūsų derybininkai sugebėjo "išsiderėti" 20 darbo dienų atostogos. Nėra žodžių... Po tokių derybų rezultatų visi derybininkai turėtų lėkti lauk iš profsąjungų. Negi šių centrų nariai nesupranta, kad jų bosai dirba tikrai ne jiems. Kaip teisingai pastebėjo "šiauliai" ir "30 sidabrinių", tai žulikų gauja, spekuliuojanti profsąjungų vardu. Kiek tai tęsis???


2017-03-17 08:00

30 sidabriniu

Scenariju galima buvo numatyti is anksto. Cerniauskas ir Kompanija eilini karta parsidave uz Socialinio dialogo pinigelius:)). Projektukas jau senai buvo prizadetas 'derybiniu galiu stiprinimui'. Uz kiek sidabriniu parsidave dabar?


2017-03-16 23:03

Šiauliai

Jei tiesa, kas parasyta,tai reikia mitinga daryti prieš išsigimėlius,išdavikus:Černiaukas su nacionaliniu susitarimu pardavinėjo,posochovas vilniaus maxsimos žmones pardavė su kolektyvine sutartimi tai kas darosi dabar ?

Susidarė žulikų gauja, spekuliuojanti profsajungomis...Už viską teks atsakyti....


2017-03-16 17:31

Jukniui

Ateina genijai ir vėl išnyksta... Pamenat tokių buvo jau daug profsąjungose nuo 1991 metų.


2017-03-16 13:56

Info

Taip LPSK generolas norėjo, kad ateitų Kauno profesinės sąjungos, bet gavo ko reikia. Reikia palaikyti Kauniškius teisybė - tai Profsąjungos gėdos aktas.

O kur Gražina??????


Vardas: El. paštas:
Naujienos


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink