gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Naujienos

„KAUNO AUTOBUSŲ“ PROFSĄJUNGOS AIŠKINASI SANTYKIUS (papildyta)

2016-02-09

Vasario  9 d. prie Kauno savivaldybės įvyko Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ surengtas mitingas.  „Tokiam sprendimui darbuotojai ryžosi po to, kai UAB „Kauno autobusai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Grigelio, ir viena iš bendrovėje veikiančių profesinių sąjungų – UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininko Broniaus Bučelio, ignoruodamos kitas profesines sąjungas, pasirašė susitarimą, kuriame numatė savo pačių sugalvotas delegatų į darbuotojų konferenciją rinkimo taisykles“, - teigiama Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pranešime.

Tuo tarpu UAB „Kauno autobusai“ tinklalapyje informuojama, jog mitingą surengusi profesinė sąjunga pažeidžia kolektyvinę sutartį ir siekia „sukelti suirutę“ bei „išprovokuoti socialinę krizę“ bendrovėje.

„Konfliktinės situacijos esmė, - komentuojama bendrovės tinklalapyje, – profesinių sąjungų kova dėl teisės pasirašyti naują kolektyvinę sutartį. 2013 m. balandžio 5 d. UAB „Kauno autobusai“ pasirašyta kolektyvinė sutartis su Darbuotojų profesine sąjunga galioja iki š. m. balandžio 5 d. Kadangi bendrovėje veikia 4 profesinės sąjungos, pagal galiojančius įstatymus jos visos buvo kviečiamos sudaryti jungtinę profesinę sąjungų atstovybę ir pradėti šalių derybas dėl naujos kolektyvinės sutarties. Į kvietimą atsiliepė tik viena iš keturių – Darbuotojų profesinė sąjunga, vienijanti 480 bendrovės darbuotojų. Kitos profesinės sąjungos, vienijančios mažiau nei 200 darbuotojų, ignoravo bendrovės vadovybės kvietimą siekti bendro sutarimo dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo. Dėl šios priežasties š. m. sausio 15 d. buvo pasirašytas susitarimas tarp bendrovės generalinio direktoriaus Mindaugo Grigelio ir Darbuotojų profesinės sąjungos, atstovaujamos pirmininko Broniaus Bučelio, kuriame numatyta surengti darbuotojų susirinkimą (konferenciją), į kurią būtų deleguoti pačių darbuotojų išrinkti atstovai. Konferencijos delegatai spręstų, kuriai iš profesinių sąjungų suteikti įgaliojimus derėtis, sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį.“

Tačiau profesinė sąjunga „Solidarumas“ teigimu, yra požymių, jog  darbdavys suinteresuotas, kad visiems bendrovės darbuotojams atstovautų būtent ta profesinė sąjunga, su kuria pasirašytas susitarimas.

„Iš principo tokio susitarimo negalėjo būti, nes Darbo kodeksas numato, jog visos profesinės sąjungos, veikiančios toje pačioje bendrovėje, turi lygias teises. Tą patvirtino ir teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – sustabdydamas minėto susitarimo tarp profesinės sąjungos ir darbdavio galiojimą“, - rašoma profsąjungos pranešime.

Anot „Solidarumo“, darbuotojų valia, kam patikėti atstovauti kolektyvui derybose dėl kolektyvinės sutarties, turi būti išreikšta. Tik tam, kad būtų išvengta bet kokių įtarimų, reikalingas  slaptas darbuotojų balsavimas, kaip prieš kelis metus buvo padaryta „Vilniaus viešajame transporte“. Be to, techniškai tokį balsavimą „Kauno autobusuose“ esą atlikti būtų dar lengviau nei „Vilniaus viešajame transporte“, nes darbuotojų čia yra beveik per pusę mažiau.

PAPILDYTA: Kaip PN informavo UAB „,Kauno autobusai" darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, vasario 9 d. Kauno apylinkės teismas nusprendė Kauno transporto darbuotojų profesinės sąjungos ieškinį palikti nenagrinėtu, o sausio 27 d. to paties teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti susitarimo tarp UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos vykdymą – panaikinti. Teismas aiškina, jog minėtas nesutarimas yra kolektyvinis ginčas ir nagrinėtinas vadovaujantis Darbo kodekse nustatytomis procedūromis.

Pagal sausio 15 d. pasirašytą susitarimą bendrovės darbuotojų konferenciją numatyta sušaukti vasario 11 d. Į konferenciją turi būti išrinkti 25 delegatai (vienas delegatas nuo 30 darbuotojų), o konferencija bus laikoma teisėta, jei joje dalyvaus ne mažiau kaip du trečdaliai delegatų.


PN inf.Komentarai (15)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink