gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Naujienos

PO STREIKŲ ATSINAUJINO DERYBOS

2016-03-14

Keturioms iš penkių švietimo profesinėms sąjungoms kovo 3 d. pasirašant taikos susitarimą - "Susitarimą dėl streiko nutraukimo" jame buvo numatyta toliau "derinti" Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Po šešių dienų, kovo 9 d., įvyko pirmasis po streiko derybininkų susitikimas, kuriame dalyvavo ir visos streikavusios profesinės sąjungos, įskaitant ir susitarimo dėl streiko nutraukimo nepasirašiusią Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą (LŠDPS) bei streiką ignoravusias organizacijas - Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą ir Lietuvos profesinių sąjungų federaciją „Sandrauga“. Abiem pusėms atstovauja po septynis derybininkus.

Kadangi "Susitarimas dėl streiko nutraukimo" buvo pasirašytas pasitenkinant tik nežymiu atlyginimų padidinimu (reikalauta 18 milijonų, galų gale sutikta su 8 mln. skyrimu švietimui) , o likusiųjų streiko reikalavimų taip pat laikinai atsisakyta, keturios susitarimą pasirašiusios profesinės sąjungos sutiko su Vyriausybės pažadu "kitus profesinių sąjungų reikalavimus svarstyti derinant Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį."

Atnaujintame derybų raunde abi pusės sutarė svarstyti tuos punktus, dėl kurių nepavyko susitarti pirmame darybų etape. Beveik valandą diskutuota dėl preambulės sąvokų, tarp jų - kam bus taikoma kolektyvinė sutartis - "švietimo darbuotojams" ar "pedagoginiams darbuotojams". Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovai siūlė laikytis siauresnės "pedagoginių darbuotojų" sąvokos, tačiau galiausiai buvo nusileista profesinėms sąjungoms, kurios teigė atstovaujančios ne vien pedagogams.

Pasak lsdps.lt, "ministerijos derybininkai taip pat bandė profesinėms sąjungoms primesti įsipareigojimus įgyvendinti Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslus, smulkiai detalizuojant, kokių moksleivių ir studentų mokymosi rezultatų būtų siekiama". Vis dėlto nutarta palikti bendrą formuluotę, jog "šalys sutaria, kad įgyvendinamos Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslus ir siekdamos geresnės ugdymo ir mokymo kokybės, telkia pedagogų bendruomenę švietimo pažangos darbams".

Kalbant apie klasės krepšelio įvedimą, ŠMM Švietimo ekonomikos skyriaus vedėja, laikinai einanti Ekonomikos departamento direktoriaus funkcijas Kristina Markelienė pasiūlė į sutarties projektą nerašyti, kad ši metodika įvedama nuo 2017 m. sausio 1 d., nes esą yra abejotina, ar tam bus skirta papildomų lėšų. Profsąjungų atstovai su tuo nesutiko, todėl klausimas balsavimui neteiktas, o į protokolą įrašyta atskiroji ŠMM derybininkės nuomonė.

Svarstant pedagogų atlyginimų kėlimo klausimą, diskutuota dėl bene kiekvieno žodžio. Susitarta dėl tokių formuluočių:

"Didinti pedagoginių darbuotojų (išskyrus vadovus, pavaduotojus, ugdymą organizuojančių skyrių vadovus) minimalius tarnybinių atlyginimų koeficientus pasiekiant vidutinį dydį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2017 m. sausio 1 d. koeficientai didinami iki maksimalaus dydžio tam skiriant papildomų lėšų".

Profsąjungoms pasiūlius "prisiminti" ŠMM parengtas gaires dėl atlyginimų didinimo, kur nuo 2017 m. buvo numatytas 7 proc. padidinimas (dabartinės formuluotės reiškia tik apie 3,5 proc. kilimą - red.), viceministrė Genoveita Krasauskienė savo ruožtu priminė, jog kovo 4 d. premjero, ministrės ir keturių profesinių sąjungų pasirašytame susitarime minimas atlyginimų „šakučių“ panaikinimas nuo 2017 m. sausio 1 d., todėl nuo esą nuo jo nukrypti nevalia.

Primename, kad paskutinis 2015 metais derybinis susitikimas įvyko lapkričio 5 d., po jo gruodžio 8 ir 10 d. buvo surengtas įspėjamasis streikas.

Penkioms profsąjungoms streikuojant bei derantis, ministerijoje vyko ir "taikūs" susitikimai: ŠMM lygiagrečiai derėjosi su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu ir Lietuvos profesinių sąjungų federacija „Sandrauga“. Šios dvi profsąjungos toliau dalyvauja derybose, - dabar jau kartu su penkiomis streikavusiomis profesinėmis sąjungomis.

"Deryboms judant į pabaigą, į baigiamąsias diskusijas dėl daugiausiai nesutarimų keliančių klausimų prisijungė ir streiką baigusių profesinių sąjungų atstovai", - komentuoja sandrauga.lt.

Kitas derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties posėdis numatytas kovo 31 d.

Šaltiniai: lsdps.lt; PN inf.
Komentarai (2)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink