gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Siūlome paskaityti

NACIONALINIO SUSITARIMO PROJEKTO 2012 09 11 REDAKCIJA

2012-09-11
Komentarų skaičius: 1

2012-09-11 20:43

Atrodo daug gražių norų gražiais žodžiais, tik aiškumo - nėra.

2.2. nepriimti teisės aktų, kurie būtų infliacinio pobūdžio;- bet kokį reikalavimą pakelti atlygimus galima pavadinti inliaciniu.

4.4. konkrečiomis priemonėmis nuosekliai lengvinti verslo

administracinę naštą; - geri norai, bet to priedangoje ir toliau galima bandyti pratęsti terminuotų sutarčių laikotarpį, atsisakyti darbo laiko žiniaraščių.

4.9. minimali alga negali būti mažesnė už santykinę skurdo ribą (dabar atskaičius mokesčius ji yra kuris šiuo metu yra 700-710 Lt.) Minimalios algos dydis nustatomas atsižvelgiant į pagrindinius šalies makroekonominius rodiklius; - rodikliai gali būti prasti, o pragyvenimo kaštai - aukšti.

4.6. <>Darbo santykių reguliavimo nuostatos turi būti svarstomos tik gavus darbdavių ir profesinių sąjungų nuomones. - kažkodėl neįrašyta aiškiau irplačiau: Darbo Kodekso?!

7.4. peržiūrėti piliečių taikių susirinkimų, piketų, mitingų, demonstracijų bei streikų organizavimo tvarką. - kodel neparašyta "supaprastininimo linkme"?


Vardas: El. paštas:
Siūlome paskaityti


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink