gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Siūlome paskaityti

atgalUŽ BENDRAVIMĄ SU ŽURNALISTAIS DIREKTORĖ J.KUTKAUSKIENĖ NUBAUDĖ A.KAVALIAUSKAITĘ

2012-08-08

 Po 2012 m. liepos 25 d. įvykusio piketo prie Karoliniškių poliklinikos, kurį filmavo PN redakcija (Juozas Steponas) ir tinklalapis slaptai.lt (G.Visockas), poliklinikos vadovės J.Kutkauskienės vardu Albinai Kavaliauskaite buvo pareikšta naujų pretenzijų ir pareikštas papeikimas.

A.Kavaliauskaitė buvo apkaltinta tuo, kad „2012-07-25 savo darbo laiku ... bendravo su visuomenės informavimo priemonių atstovais; filmavosi VšĮ Karoliniškių poliklinikos patalpose; visuomenės informavimo priemonių atstovus vedžiojo po tarnybines patalpas“

Žemiau publikuojame įsakymo tekstą.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO

2012 m. rugpjūčio 3 d. Nr. <...> Vilnius

2012-07-25 savo darbo laiku A. Kavaliauskaitė bendravo su visuomenės informavimo priemonių atstovais; filmavosi VšĮ Karoliniškių poliklinikos patalpose; visuomenės informavimo priemonių atstovus vedžiojo po tarnybines patalpas.

A. Kavaliauskaitės pareigų instrukcijoje funkcija bendrauti su visuomenės informavimo priemonėmis nenumatyta. Nei tiesioginis vadovas, nei padalinio vadovas nedavė nurodymo bendrauti su visuomenės informavimo priemonėmis. A. Kavaliauskaitė paaiškinimo pagal 2012-07-30 reikalavimą dėl pasiaiškinimo pateikimo Nr. P-3-4.9-71 nepateikė. 2012-07-31 ir 2012-08-01 raštais ji kreipėsi prašydama nurodyti konkrečius teisės aktų straipsnius bei punktus, kuriuos ji įtariama pažeidusi. Darbuotojai nepateikus pasiaiškinimo, laikytina, kad darbuotoja atsisako paaiškinti įvykio aplinkybes. A. Kavaliauskaitė bendraudama su visuomenės informavimo priemonėmis savo darbo laiku pažeidė pareigų instrukcijos skyriaus „bendrosios pareigos" 3 p. „Darbo laiku atlikti tik darbo funkcijas bei vykdyti pareigas, nurodytas šioje pareigų instrukcijoje."

Neįsitikindama, ar duotas leidimas filmuoti įstaigos patalpose ir/ar teritorijoje (leidimas filmuoti įstaigos patalpose ir/ar teritorijoje nebuvo duotas), A. Kavaliauskaitė sudarė sąlygas bei savo veiksmais skatino visuomenės informavimo priemonių atstovus pažeisti VšĮ Karoliniškių poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių 109 p. reikalavimą fotografuoti ar filmuoti patalpose ir/ar teritorijoje tik turint administracijos leidimą.

Savavališkai vedžiodama visuomenės informavimo priemonių atstovus po tarnybines patalpas (leidimas visuomenės informavimo priemonių atstovams lankytis tarnybinėse patalpose nebuvo duotas), A. Kavaliauskaitė sudarė sąlygas bei savo veiksmais skatino visuomenės informavimo priemonių atstovus pažeisti VšĮ Karoliniškių poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių 69 p. lankytojams draudžiantį savavališkai lankytis tarnybinėse patalpose.

Nepranešdama savo tiesioginiam vadovui apie lankytojus (visuomenės informavimo priemonių atstovus) tarnybinėse patalpose bei filmavimą tarnybinėse patalpose ir/ar įstaigos teritorijoje, A. Kavaliauskaitė pažeidė Vidaus tvarkos taisyklių 101 p. įpareigojantį tiesioginiam vadovui pranešti apie nesusipratimus su lankytojais.

Aukščiau įvardytais veiksmais A. Kavaliauskaitė taip pat pažeidė LR DK 35 str. 1 d. „Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise.", 93 str. nuostatą, kad darbuotojas darbo sutartimi įsipareigoja „eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai", 228 str. „Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą."

Darbuotojos atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR Darbo kodekso 234 str., 236 str., 237 str. 1 d. 2 p., 238-241 str.:

1.S k i r i u kineziterapeutei Albinai Kavaliauskaitei už darbo drausmės pažeidimą drausminę nuobaudą - papeikimą;

2.Įpareigoju personalo kabineto vadybininkę Eglę Zujūtę su įsakymu supažindinti kineziterapeutę Albiną Kavaliauskaitę.

 

Laikinai vykdantis direktoriaus pareigas, administratorius ūkiui Marius VasiliauskisKomentarai (4)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink