gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Siūlome paskaityti

atgalA.KAVALIAUSKAITEI BRUKAMAS NEEILINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS

2012-08-30

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA

 

Albinai Kavaliauskaitei   2012-08-29

 

DĖL NEEILINIO SVEIKATOS PATIKRINIMO

Pastartuoju metu Jūs skundėtės pablogėjusia sveikata, tuo motyvavote ir savo atostogų pašymą. Be to, nuolat pabrėžiate, kad dėl turimo klausos sutrikimo nepastebite, kada pradedate kalbėti pakeltu tonu (aplinkiniams atrodo, kad rėkiate) ir šios situacijos negalite kontroliuoti.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" 13 priedo 18 p. siunčiame Jus neeilinio sveikatos tikrinimo į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

Sveikatos tikrinimo išlaidos bus padengtos VšĮ Karoliniškių poliklinikos lėšomis. Nuvykti sveikatos tikrinimui bus sudaryta galimybė darbo metu. Dėl sveikatos tikrinimo prašau kreiptis į darbų saugos organizatorių Gediminą Slušnį (214 kab.) 2012-08-30 11:54 vai., su savimi turėti asmens dokumentą bei būti pasiruošus vykti sveikatos patikrinimui į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Darbų saugos organizatorius Gediminas Slušnys

 

Šį raštą A.Kavaliauskaitė komentuoja šitaip:

"Atrodo, <administracija> pasiruose priverstinai nuvezti rytoj pasitikrintii sveikata i Santariskes. Vel brutaliausiu budu pazeidziamos mano teises. Darbdavys gali reikalauti pasitikrinti sveikata pakartotinai, bet negali vezti priverstinai i konkrecia gydymo istaiga. Sveikatos prieziuros istaiga turiu teise pasirinkti as. Darbdavys privalo skirti man tam pakankamai laiko darbo metu.
Net psichikos ligoniu niekas neveza, jei jie neduoda sutikimo. Nebent keltu gresme sau ar aplinkiniams. Atrodo mane jau prie tokiu priskyre..."
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONALO KABINETO VADYBININKĖ EGLĖ ZUJŪTĖ

VšĮ Karoliniškių poliklinikos
FMR skyriaus kineziterapeutei Albinai Kavaliauskaitei

RASTAS DĖL PAAIŠKINIMO PATEIKIMO

2012 m. rugpjūčio 30d. Nr. p-3-4. 9 -87

2012-08-30 Jūs buvote siunčiama neeilinio sveikatos tikrinimo, tačiau atsisakė tai atlikti nurodydama, kad pageidaujate vykti pas savo šeimos gydytoją savo kasmetinių atostogų metu. Tokiais savo veiksmais Jūs galimai pažeidėte Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, savo pareigų instrukciją. Siekiant išsiaiškinti kaip Jūs laikotės teisės aktų reikalavimų bei išspręsti klausimą dėl galimo darbo drausmės pažeidimo, prašome Jus pateikti paaiškinimą atsakant į žemiau išvardytus klausimus:

Dėl kokių priežasčių atsisakėte pasitikrinti sveikatą darbdavio 2012-08-30 rašte Nr. R2-2.26-1729 nustatyta tvarka:

1.1. Dėl kokių priežasčių darbdavio nustatytu laiku (Jūsų darbo metu) atsisakėte vykti neeilinio sveikatos patikrinimo į darbdavio nurodytą asmens sveikatos priežiūros įstaigą?

1.2. Dėl kokių priežasčių darbdavio su asmens sveikatos priežiūros įstaiga (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis) suderintu laiku atisakėte atlikti sveikatos patikrinimą?

1.3. Dėl kokių priežasčių atsisakėte atlikti sveikatos patikrinimą darbdavio parinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose?

Norėdami   priimti   motyvuotą   sprendimą   dėl   drausminės   atsakomybės   taikymo   tikslingumo, įpareigojame Jus iki š.m. rugpjūčio 31 d. 15.45 val. pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl aukščiau nurodytų aplinkybių. Šiame pasiaiškinime taip pat prašome nurodyti visas aplinkybes, Jūsų nuomone, turinčias reikšmės sprendimo dėl drausminės nuobaudos taikymo priėmimui ir (ar) taikytinos drausminės nuobaudos parinkimui.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Personalo kabineto vadybininkė Eglė Zujūtė

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS
DIREKTORIAUS 
ĮSAKYMAS 

DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO

2012 m. rugpjūčio30d. Nr. P-7 - 1.2 - 442 Vilnius

Atsižvelgdama į VšĮ Karoliniškių poliklinikos darbų saugos organizatoriaus Gedimino Slušnio tarnybinį pranešimą bei 2012-08-30 M. Vasiliauskio, G. Slušnio ir Ž. Hoppeno surašytą aktą dėl A. Kavaliauskaitės ir vadovaudamasi LR Darbo kodekso 123 str. 1 d.:

1.Nušalinu kineziterapeutę Albiną Kavaliauskaitę nuo darbo 2012 m. rugpjūčio 30-31 dienomis.

2.Nustatau, kad už laikotarpį, kurį kineziterapeutę Albina Kavaliauskaitė nušalinta nuo darbo, jai nemokamas darbo užmokestis.

3.Pavedu:

3.1.Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vyr. slaugytojai Vladei Sinkevičienei organizuoti A. Kavaliauskaitei užregistruotų pacientų priėmimą darbuotojos nušalinimo nuo darbo laiku;

3.2.personalo kabineto vadybininkei Eglei Zujūtei su šiuo įsakymu supažinti susijusius darbuotojus.
 
 
Direktorė   Jelena Kutkauskienė
 
 

 


Komentarai (9)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink