gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Siūlome paskaityti

atgalLPSK VICEPIRMININKAS A.KVEDARAVIČIUS APIE NS 2012-206

2012-10-02

 2012 m. spalio 2 d. kviečiamam LPSK valdybos posėdžiui pateiktas LPSK vicepirmininko Algirdo Kvedaravičiaus atsiliepimas apie Nacionalinio susitarimo 2012-2016 m. projekto naujausią redakciją.

PN publikuoja jo tekstą.


Lietuvos politinių partijų,
profesinių sąjungų, darbdavių,
jaunimo, nevyriausybinių organizacijų
Nacionalinio susitarimo 2012-2016 metams
paskutinio projekto variantas


ANALIZĖ


NS projekte yra numatyta 50 NS pasirašančių šalių įsipareigojimų.

Be to NS projektą numatyti  šie ilgalaikiai šalies tikslai:

- verslo aplinkos, palankios ilgalaikiam šalies ūkio augimui ir konkurencingumui pasaulinėje rinkoje, užtikrinimas, (atitinka darbuotojų interesams).

- Tvarios fiskalinės politikos ir fiskalinės drausmės užtikrinimas valstybėje  (tame tarpe ir piliečių pajamų ir santaupų garantijos)

- Energetinis saugumas už pagrįstai mažiausią kainą ( gyventojų išlaidų mažinimas).
- Gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas (tiesioginė nauda gyventojams).

- Gyventojų emigracijos mažinimas (jei Lietuvoje bus geriau negu užsienyje).

- Efektyvumą ir konkurencingumą skatinančių struktūrinių reformų  ( socialinio draudimo. Švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, darbo rinkos), gerinančių valstybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, mažinančių valstybės valdymo kaštus, nuoseklus įgyvendinimas (atitinka gyventojų poreikius dėl pigesnių viešojo sektoriaus paslaugų).

-    Pilietinės ir sumanios visuomenės kūrimas bei harmoningas asmenybės ugdymas  (jeigu bus sudarytos sąlygos piliečiams realizuoti savo poreikius ir dalyvauti savo interesų gynime).


Reziumuojant , galima teigti, kad NS tikslai atitinka piliečių ir darbuotojų poreikiams.
Noriu pažymėti, kad profesinių sąjungų pasiūlymu buvo pakeista NS pavadinimas: Lietuvos politinių partijų, profesinių sąjungų, darbdavių, jaunimo, nevyriausybinių organizacijų Nacionalinis susitarimas 2012-2016 metams.

Šiam pasiūlymui pritarė NS ruošimo grupė.

Tarp 50 įsipareigojimų piliečiams, darbuotojams, pensininkams, jaunimui ir profesinėms sąjungoms (pastarųjų iniciatyva) numatyta 22 įsipareigojimai.
Vienintelis klausimas, kuriuo nepavyko suderinti yra tas, kad Darbo Kodeksas negali būti keičiamas be profesinių sąjungų  ir darbdavių susitarimo. Dabar siūloma įvertinti Jų nuomonę ir išvadas.

Ši išlyga neturėtų sutrukdyti norams liberalizuoti darbo santykius.

Reziumuojant noriu pareikšti, kad tokį NS reikia pasirašyti.

Bloga taika geresnė už teisingą karą.

O dėl mano dalyvavimo derybose dėl NS projekto, aš turėjau LPSK pirmininko pavedimą, kuris nebuvo nutrauktas.


Linkiu sėkmės priimti teisingą sprendimą dėl NS projekto.

Algirdas Kvedaravičius
LPSK pirmininko pavaduotojas


PN publikacija (kalba netaisyta)Komentarai (1)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink