gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Siūlome paskaityti

atgalLDF ir TĖVYNĖS SĄJUNGOS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

2012-10-12

 LIETUVOS DARBO FEDERACIJOS

IR

TĖVYNĖS SĄJUNGOS - LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

2012 m. spalio 10 d.

Vilnius

 

Lietuvos darbo federacija, jos teritoriniai bei šakiniai padaliniai ir politinė partija „Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai"

 

Deklaruodamos tai, kad Lietuvos Konstitucijos 48 straipsnis garantuoja pagrindines žmogaus teises darbo santykių srityje. Stojant į Europos Sąjunga, Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo visą eilę papildomų tarptautinių sutarčių (Europos socialinę chartiją, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir t. t.) kolektyvinių darbo santykių skatinimo srityje. Mes numatėme perimti geriausią Vakarų šalių patirtį ir taikyti aukštus socialinių žmogaus teisių standartus, plėsti socialini dialogą. Šiems tikslams pasiekti reikalingas glaudus profesinių sąjungų ir politinių organizacijų bendradarbiavimas.

 

Pripažindamos, kad šalys turi panašius tikslus ir veiklos strategiją: politinė partija -socialinio dialogo ir pilietinės visuomenės plėtrą, užtikrinant harmoningus santykius tarp valdžios ir visuomenės grupių, o Lietuvos darbo federacija siekia ginti darbuotojų, savo narių, profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus, atstovauti jiems santykiuose su darbdaviais, jų organizacijomis, valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, skatinti socialinę partnerystę bei įtakoti socialinę politiką, siekiant darbuotojams kuo geresnių ekonominių, socialinių darbo sąlygų.

 

Atsižvelgdamos į tai, kad įvykus 2012 metų rinkimams Seimą, yra būtina surasti tolimesnio optimalaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo formą, kuri padėtų efektyviai plėtoti socialinį dialogą, grindžiamą socialinių partnerių bendradarbiavimu ir abipusiu sutarimu.

 

Susivokusios ir tai įvertinusios, susitaria:

  • Efektyviai remti viena kitos pastangas realizuojant praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją bei aukščiau minėtus Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus;
  • Bendradarbiauti tobulinant Lietuvos Respublikos darbo teisės sistemą ir normas.


Politinė partija „Tėvynes Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai" įsipareigoja:

 

  • Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotomis sutartimis, remti ir skatinti kolektyvines derybas, tame tarpe ir dėl racionalaus Lietuvos darbuotojų atlyginimo didėjimo;
  • Prisidėti inicijuojant teisės aktus arba galiojančių teisės aktų pakeitimus bei papildymus dėl finansinio Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis;
  • Įtraukti papildomas gyventojų socialinių teisių apsaugos priemones į būsimą Vyriausybės programą;
  • Informuoti Lietuvos darbo federaciją apie šios partijos kandidatų Seime siūlomus naujų teisės aktų pakeitimus bei papildymus tam, kad Lietuvos darbo federacija galėtų pateikti savo pasiūlymus ir pastabas;
  • Prisidėti ir aktyviai dalyvauti plėtojant socialinį dialogą;


Lietuvos darbo federacija, jos teritoriniai bei šakiniai padaliniai įsipareigoja:

 

  • Palaikyti politinės partijos „Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai" kandidatus 2012 m. spalio 14 d. vyksiančiuose Seimo rinkimuose, pristatyti partijos programines nuostatas ir kandidatus savo nariams;
  • Teikti partijai konsultacijas darbo teisės ir socialinės politikos klausimais.

 

Lietuvos darbo federacijos pirmininkė Eugenija Šniutienė

 

Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Andrius KubiliusKomentarai (3)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink