gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Siūlome paskaityti

atgalLPSK PROJEKTAS: PROFESINIŲ SĄJUNGŲ REPREZENTATYVUMO KRITERIJAI

2013-06-05

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)  parengė profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijus.

Projektas gegužės 27 d. pristatytas LPSK valdyboje. LPSK kviečia "prisidėti ir teikti savo nuomonę bei siūlymus".

Publikuojame projektą ir siūlome jį įvertinti.


Projektas


diskusijai dėl profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijų bei profesinės sąjungos padalinio reglamentavimo

2013-05-22


31 straipsnis. Profesinių sąjungų reprezentatyvumas


1. Atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis nacionaliniu lygiu pripažįstamos profesinės sąjungos, atitinkančios tokius kriterijus:

1) įregistruota kaip profesinių sąjungų susivienijimas ir veikianti ne mažiau kaip 5 metus;

2) turi struktūrinius padalinius ne mažiau nei dešimtadalyje Lietuvos Respublikos savivaldybių arba jungia ne mažiau kaip 5 skirtingų ekonominės veiklos sektorių susivienijimus;

3) jungia ne mažiau kaip 10% visų Lietuvos profesinių sąjungų narių;

4) yra europinių arba tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų narė.
 

2. Atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis šakos lygiu pripažįstamos profesinės sąjungos, atitinkančios tokius kriterijus:

1) įsteigta kaip ekonominės veiklos profesinė sąjunga ar profesinių sąjungų susivienijimas;

2) turi struktūrinius padalinius arba jungia narius (alternatyva: profesines sąjungas) daugiau nei vienoje Lietuvos Respublikos savivaldybėje;

3) jungia ne mažiau kaip 5% atstovaujamo sektoriaus darbuotojų arba veikia ne mažiau kaip 5 % atstovaujamojo sektoriaus įmonių;

4) yra europinių arba tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų narė.

3. Atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis teritoriniu lygiu pripažįstamos profesinės sąjungos, atitinkančios tokius kriterijus:

1) tiesiogiai ar per savo struktūrinius padalinius veikiančios konkrečioje teritorijoje (apskrityje, savivaldybėje ar kt.);

2) jungiančios ne mažiau kaip 5 % atstovaujamos teritorijos ar atstovaujamo sektoriaus darbuotojų konkrečioje teritorijoje.

4. Jei nėra organizacijų, atitinkančių  1 dalies 3 punkte, 2 dalies 3 punkte ir 3 dalies 2 punkte nurodytus kriterijus, atstovaujančia atitinkamo lygio organizacija pripažįstama ta, kuri jungia daugiausiai darbuotojų bei atitinka kitus jos lygio atstovaujančiai profesinei sąjungai keliamus kriterijus.

 6 straipsnis. Profesinių sąjungų steigimas.

Profesinės sąjungos gali būti steigiamos profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais. Profesinės sąjungos turi teisę steigti struktūrinius padalinius.

Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:

1) ne mažiau kaip 20 steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje steigėjai sudarytų ne mažiau kaip 1/10 visų darbuotojų (o 1/10 visų darbuotojų būtų ne mažiau kaip trys darbuotojai), ir profesinės sąjungos susirinkime patvirtinti jos įstatai bei išrinkti valdymo organai;

2) susirinkime patvirtintus įstatus;

3) išrinktus valdymo organus;

4) priimtą sprendimą dėl buveinės.

 Profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įvykdytos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos sąlygos.

Profesinės sąjungos struktūrinio padalinio steigimui būtina, kad jis turėtų šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą steigėjų skaičių. Profesinės sąjungos struktūriniai padaliniai turi visas profesinės sąjungos teises ir garantijas.
 

8 straipsnis. Profesinės sąjungos įstatai (statutas) ir dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui


„11) profesinės sąjungos struktūrinių padalinių, filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka“.


ŠALTINIS: lpsk.lt
Projekto tekstas autentiškasKomentarai (1)
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink