gegužį gavome 30 € Jūsų paramos
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Haid Parkas (Diskusijos)

Partizanų nužudyti beginkliai žmonės
2011-11-30 09:46
Artojui 2011-12-09 12:20
O kokias tabletes geri, kad viską taip gerai prisimeni? Mano seneliui 76, tai su jo atmintim visai blogai - jau savo giminaičių vardus painioja su kaimynais. Gal gali tų tabelčių parekomenduot, nupirkčiau seneliui... Ir nuostabu, kad Tamsta kompiuteriu moki rašyt ir internetą skaitai. Lenkiu prieš Tamstą galvą! Garbė patriotams!
Artojas > Lietuva be nacizmo 2011-12-09 11:12
Stribai ir nkvd persirenge partizanais (net oficialioj spaudoj buvo rašyta, kad tokiu smogikų grupių Lietuvoj buvo apie penkiasdešimt) pasirinkdavo neutralias, doras šeimas , išžudidavo, specialiai palikdami dėl įrodimų, kokį mažametį ar senelį ir skelbdavo , kad tai partizanų darbas..
Okupantų ir koloborantų lietuvių inteligentų ir patriotų buvo nubausta ir nužudyta apie puse milijono, tačiau komunistai , kurie lietuvių sunaikino šimtą kartų daugiau negu naciai, toliau niekina Lietuvą.
Man aštuoniasdešimt metų. Aš gerai prisimenu tuos bolševikinio teroro laikus. Aš buvau represuotas vien todėl , kad mano tėvai dirbo ir turėjo ką valgyti. Todėl skaudu, kad "buvusieji" ir toliau niekuna ir naikina Lietuva.
Klausimas 2011-12-02 22:03
O kurie žudė vaikus, ar galioja senatis? Ar dar yra nenuteistų. Sovietai juos, aišku, "sutvarkė" savaip. Ar tos bylos peržiūrėtos? O gal yra nenuteistų ir gįžusių iš Amerikos po kovo 11? 1000 vaikų - nejuokai, kokie jie kaloborantai?
Lietuva be nacizmo 2011-11-30 09:47
Lapkričio 30 d. – „Partizanų teroro aukų atminimo knygos“ pristatymas
Pranešimas spaudai 2011 11 28
Lapkričio 30 d. 14:30 Vilniuje, Totorių g. 18 esančioje kavinėje bus pristatyta publicisto Povilo Masilionio sudaryta ir leidyklos „Politika“ išleista „Partizanų teroro aukų atminimo knyga“. Joje pateiktas Lietuvos gyventojų, daugiausia civilių, nužudytų pokario metais, sąrašas ir trumpi duomenys apie aukas. Pokaryje miško broliai nužudė apie 20 000 Lietuvos civilių, iš jų apie 1000 vaikų...
Asociacija „Lietuva be nacizmo“
Vardas: El. paštas:
atgal


AutomobiliuDALYS24.lt

Sprendimas: PromoLink